3. zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat toto pondělí 10. prosince 2018, ve 14.00 hodin v Městském domě.

1.

Zahájení, program
2.Informace o činnosti Rady města Přerova
3.Majetkoprávní záležitosti
3.1.1 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3991, jehož součástí je stavba - objekt bydlení č.p. 2076, příslušný k části obce Přerov I-Město, v k.ú. Přerov (Svépomoc I/46)
3.1.2 Záměr statutárního města Přerova - převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – bytové jednotky č. 1963/18 v objektu bytový dům č.p. 1963, příslušném k části obce Přerov I - Město, na pozemku p.č. 2139 v k.ú. Přerov n. Svobody
3.1.3 Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovité věci v majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 611 v k.ú. Přerov
3.2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterou uzavřely statutární město Přerov jako budoucí prodávající a společnost Panattoni Czech Republic Development s.r.o. jako budoucí kupující dne 22.12.2016 na převod pozemku p.č. 6505/42 v k.ú. Přerov
3.2.2 Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerova - pozemku p.č. 2614/6 v k.ú. Přerov
3.2.3Protipovodňová opatření v Přerově na Nábř. Dr. E. Beneše - vypořádání majetkových vztahů
3.3.1Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerov – pozemků p.č. 6868/154, p.č. 6868/155, p.č. 6868/163 vše v k.ú. Přerov
3.3.2Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití předkupního práva k pozemku p.č. 6645/1 v k.ú. Přerov
3.3.3 Úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví statutárního města Přerova – pozemků p.č. 4306/40 a p.č. 4306/24 v k.ú. Přerov
3.3.4 Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova pozemku p.č. 599 v k.ú. Přerov
4. Finanční záležitosti
4.1 Rozpočtové opatření č. 22 a 23
4.2 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku ze psů, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 8/2013 důvodová zpráva
4.3 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění a doplňuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2013, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015
4.4 Obecně závazná vyhláška č..../2018, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 6/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
4.5 Teplo Přerov, a. s. - uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě o poskytnutí dotace příloha 1 4.6 Dotace pro Římskokatolickou farnost v Přerově
4.7 Dotace pro Sport Management s. r. o. na akci Zlatý Kanár
5. Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2019 důvodová zpráva
6. Rozvojové záležitosti
6.1 Změna č. 11 Územního plánu města Přerova - vydání
6.2 Změny Územního plánu města Přerova – zkrácený postup pořízení
6.3 Smlouva o spolupráci s obcemi s rozšířenou působností k projektu Nástroje Územně analytické podklady
7. Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky
7.1 Investiční akce nad 500 tis. Kč realizované v 2018 a akce přecházející do roku 2019
7.2 Investiční akce nad 500 tis. Kč k realizaci v roce 2019 8. Dotační programy statutárního města Přerova pro rok 2019
9. Školské záležitosti
9.1 Záměr poskytnutí dotace - Sportovní klub Žeravice, spolek
9.2 Žádost o poskytnutí individuální dotace – TJ SPARTAK PŘEROV, spolek
9.3 Aktualizace Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o školských obvodech spádových základních škol na území statutárního města Přerova
10. Různé
10.1 Účelová dotace ze státního rozpočtu v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2018.
10.2 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova - prevence kriminality
10.3 Delegování zástupce města na valné hromady.
10.4 Nominace na jednání a zasedání orgánů spolků, v nichž je město členem
10.5 Návrh na personální obsazení výborů Zastupitelstva města Přerova
10.6 Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu
11. Závěr zasedání MATERIÁLY NA STŮL: Bod Název materiálu
Zdroj: https://www.prerov.eu/cs/samosprava/zastupitelstvo-mesta/predlohy-k-zasedani-zastupitelstva/predlohy-k-3-zasedani-zm-prerova-10-12-2018.html

 

Vloženo: 04. 12. 2018       Kategorie: Vaše články   Autor: občan

Přidat příspěvek:

Jméno nebo přezdívka:

Titulek:

Text příspěvku:


 • RE:Dobře informovaný úředník

  také jsem si to myslela, že to nebylo zadarmo, že pro komunisty byla podmínka tolerance koalice. To bylo vidět i při hlasování., no bohužel posty jsou již rozdány, tak se s tím nic nedá dělat, ale je to na každý pád velké svinstvo !!!!!!!§

  reagovatTelevizní divačka-Pro-odpověď2018-12-17 04:40:14

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE Chce to opravdu již změnu:- Dodatek

  Tento mladý pán opravdu nemá co pohledávat v komisi pro obč,zál. Ačkoliv byl vyzván, aby se omluvil-tak se doposud nestalo! Pohlídáme si, zda uznal za vhodné a sám se rozhodl,že v komise již nebude dále, setrvávat, v což doufám ,že tak učiní!!!

  reagovatseniorka z Přerova2018-12-16 17:25:07

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE Chce to opravdu již změnu:- Dodatek

  Tento mladý pán opravdu nemá co pohledávat v komisi pro obč,zál. Ačkoliv byl vyzván, aby se omluvil-tak se doposud nestalo! Pohlídáme si, zda uznal za vhodné a sám se rozhodl,že v komise již nebude dále, setrvávat, v což doufám ,že tak učiní!!!

  reagovatseniorka z Přerova2018-12-16 17:25:06

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE Chce to opravdu již změnu:- Dodatek

  Tento mladý pán opravdu nemá co pohledávat v komisi pro obč,zál. Ačkoliv byl vyzván, aby se omluvil-tak se doposud nestalo! Pohlídáme si, zda uznal za vhodné a sám se rozhodl,že v komise již nebude dále, setrvávat, v což doufám ,že tak učiní!!!

  reagovatseniorka z Přerova2018-12-16 17:25:06

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE:RE:RE:RE Chce to opravdu již změnu:- Dodatek

  Tento mladý pán opravdu nemá co pohledávat v komisi pro obč,zál. Ačkoliv byl vyzván, aby se omluvil-tak se doposud nestalo! Pohlídáme si, zda uznal za vhodné a sám se rozhodl,že v komise již nebude dále, setrvávat, v což doufám ,že tak učiní!!!

  reagovatseniorka z Přerova2018-12-16 17:25:06

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE:RE:RE Chce to opravdu již změnu:

  Pevně věřím a doufám, že mladý muž, který přál seniorce "krutého stáří"-není a nebude již nadále v komisi pro obč.zál .Vždyť i on bude jednou starý!! a uvidí jaké to je ., Ale přát seniorce krutého stáří!, tak to si dovolil moc!! Úcta ke stáří není žádná!!

  reagovatseniorka z Přerova2018-12-16 17:09:41

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE: Hamba za urvané posty za každou cenu

  A teď brečí, že jsou komise k ničemu, protože do nich nevidí. No bodejť, když se na to vyprdnuli. Měli si tam nominovat vlastního člověk na předsedu. Nikdo jim nebranil, pokud jsem správně viděl. Ale ne, budou jako malý děcka na pískovišti. Není po mým, tak se urazim a nebavim. A ty koryta jsou k smíchu: 2500 za měsíc. No to je terno. To člověku změní celý život!

  reagovatPrasátko korýtkové2018-12-16 16:59:50

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE: Hamba za urvané posty za každou cenu

  Prosperita tam nenavrhla svoje lidi, protože jim to slušnost nedovolila. Přece nejsou jako komunisti, ti si tam navolili sami sebe, jenom, aby nedej pán bůh Nekl nepřišel o funkci,když už přece nemá plat poslance!Tak se to vážení dělá,co naplat! Jen čumíme jak se nám tato opozice vybarvuje.

  reagovatTelevizní diváci2018-12-16 16:36:02

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Posty posbíral kde kdo, dokonce Koňský Chrup neboli Padesátikoruna

  Vzdyt to je z gruntu hodna zenska nas Konsky chrup. Schopna vseho, ambiciozni chorobne, oblibena u nikoho, kompetentni v nicem. Uz se konecne dockala, to budo jiste dalsi moudra, kterych se dockame.

  reagovatAle2018-12-16 09:47:38

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:pro Prasátko korýtkové

  Aneb není po mém, tak na vás kašlu! Opravdu přístup hodný politika.

  reagovatPrasátko korýtkové2018-12-16 09:45:53

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:pro Prasátko korýtkové

  Kopy kop...

  reagovatFotbalista2018-12-16 09:43:55

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pro Prasátko korýtkové

  PhDr. Pospíšil a Ing. Weigl jsou z Prosperity. Že se nikam necpeme my zastupitelé, ještě neznamená, že nikde nikoho nemáme. A komise nemá žádnou pravomoc, Rada se vůbec jejím doporučením nemusí zabývat. Proto jsme chtěli výbory, protože jejich závěry se Zastupitelstvo zabývat musí...

  reagovatLibor Slováček2018-12-16 09:42:53

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Posty posbíral kde kdo, dokonce Koňský Chrup neboli Padesátikoruna

  Potom může vyprávět, tato pracovně nekompetentní osoba něco o placení svozu odpadu. Musí toho hodně vědět, asi na vedení přerovské ANO, že ti tancují jako ona píská. Pomlouvačná osoba, vyprávějící o sobě, že je hodná holka. No jo, o tom svědčí množství pracovních míst, co vystřídala a všude jí ubližovali. Konečně se jí někdo zastal, přerovská ANO.

  reagovat)!(2018-12-16 09:29:36

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE: Hamba za urvané posty za každou cenu

  Koryta. Dobře placená. To má být vtip? Dostanou 2500 měsíčně. Asi si za to koupí Agrofert, Ferrari a dům v Paříži. Jste normalni lidi? Proč ta geniální Prosperita nenavrhla svoje lidi? Protože jenom kopou kolem sebe a kdyby se zapojili, tak nemůžou všechno svádět na ostatní.

  reagovatPrasátko korýtkové2018-12-16 09:17:35

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE: Hamba za urvané posty za každou cenu

  Pokud je pravdou, že komunisté-pí.Vránová a Nekl, už mají nové funkce, tak nevím, proč z nás občanů dělají hlupáky a blbce., že jím to není trapné - jsou schopni se zaprodat za každou cenu jen, aby získali dobře placemá koryta, jak se tam sami neustále tlačí.A sami sebe se navrhují! No čeho jsme se to dočkali!! t

  reagovatPozorovatelka2018-12-16 03:12:42

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE máte škodu,že nejste zastupitel

  pane Kohoute, slyšela jsem, že každý zastupitel obdržel malý dáreček k Vánocům. Vidíte o co jste přišel , mohl jste dostat také.

  reagovatPozorovatelka2018-12-16 02:09:12

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Už nejste zastupitel-to je závisti

  ale p. Kohoute, že už si nedáte pokoj.Vy se stále nemůžete smířit že již nejste zastupitel a nahradil Vás p. Kouba.Taková už je realita-tak už se s tím konečně smiřte.

  reagovattaky z Újezdce2018-12-16 02:01:35

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE divadlo od pí.Vránové-jak dostat k dobře placenému postu p Nekla-fuj, fuj

  co předvedla na ZM p. Vránová je již za hranou slušnosti, získat a zajistit tak post p. Neklovi-bylo nefér vůči všem zastupitelům, ale chtělo to z jeho strany trochu soudnosti - za jakou cenu atd. Snad to prý bylo předem domluveno, jak se k placenému korytu dostat. Tož tak to máme,uvidíme jakou komedii nám zahrají na příštím ZM-máme se na co těšít.

  reagovatTelevizní diváci2018-12-16 01:47:51

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Anonyme

  A zase propaganda za Pospíšlikovce, alias Zemanovce.........ježišine, to je tak dojemné.......až by jeden dojetím hodil hlas........

  reagovatJiri Kohout2018-12-16 00:41:17

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:doktore

  A srovnání s SpP neni SpP ted ale když začínala. Teď je to novej level.

  reagovatDoktor2018-12-15 21:07:52

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:doktore

  Říkám, že jsem volil Prosperitu, pro vás jsem ale člen koalice. No proč ne. Když jsem se naposledy díval, tak se několikrát opakovalo, že Prosperita neprisla na nějakou schůzku, kde si ostatní strany řešili svoje připomínky s koalici. Proč tam nešli a místo toho pak na místě navrhovali úplně nové změny? Měli si to řešit dopředu a dostali k tomu i prostor. Dostál se ptal, proč nepřišli. Odpověď žádná. To hezký souvis s tím, co píšete: často jsou proti, ale jiné řešení nenavrhnou. To není dobrá opozice. To jsou kverulanti.

  reagovatDoktor2018-12-15 21:05:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • doktore

  To nemyslíš vážně. SPP je výjimečná svými osobními útoky. Vezměte ten poslední na Dostála k tomu by se Prosperita nesnížila. Asi se se díváme každý na jiné zastupitelstvo. Slováček i Pospíšilík mluvili velice korektně. Spíš mám pocit, že jste zastánce nebo dokonce člen koalice a snažíte se jedny z mála rozumných lidí pošpinit. Jediné co bych jim vytknul, že když mají na věc jiný názor, že nenavrhují změnu usnesením. Udělat pokus na změnu. Líbil se mi Slováček k jednacím řádu, musel vědět, že změna hlasovací mašinérií spolu s komunisty jejich návrhy neprojdou a přesto to navrhl. Ono mu totiž nic jiného nezbylo. Koalice se chová jako tlupa troubů. Ale o tom tu bylo psáno už dost.

  reagovat...2018-12-15 20:44:44

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE: rezerva

  Neberu vám to Lenko. Já je volil... A teď je z nich druhá SpP. Zbytečně agresivní a útočí za každou cenu. Zklamání :o(

  reagovatDoktor2018-12-15 20:32:59

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE: rezerva

  Sleduji zastupitelstva drahné roky. Když pominu vyšilování SPP před 4 roky a dále, tak jediná normální opozice byla ODS, kterou jsem i nakonec volila. Spoluprací s ANO a tichou podporou od komunistů jsem vyléčená. Zahraná komedie na posledním zastupitelstvu zvolením p. Nekla předsedou kontrolního výboru, komediálním výkonem návrhu paní Vránové za dohodnuté předehry ANO ODS KDU TOP09 s následnou volbou té samé Vránové do komise zdravotní. Když vezmu současnou opozici tak Prosperita je normální opozice. Jsou připraveni, je vidět, že materiály čtou na rozdíl od jiných zastupitelů. Že to primátor a asi ani někteří náměstci nečtou a chyby v materiálech nevidí? Jaká je opozice SPD, když se nevyjádřili k programovému prohlášení ohledně bezpečnosti, hazardu, zákazu doplatku jako zásadní předvolební téma všech. Prosperitu beru jako dobrou opozici. A vím, že nejsem sama.

  reagovatLenka2018-12-15 20:19:50

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:

  To neobhájíte, byl to úlet. Chtěla vědět, jaké konkrétní věci se budou z rezervy hradit. Z rezervy se hradí nepředvídané věci.To by na své pozici měla vědět.Tečka. A s těmi náměstky je to těžké. Který velmi úspěšný člověk se vzdá své kariery a půjde dělat náměstka s tím, že za 4 roky je bez práce? A že místo úspěchů se po vás bude 4 roky vozit opozice a hnusně útočit? Žádný. Buďme rádi, že jsou náměstci alespoň z oboru, ne jako ta tragédie posledně (Navrátil, Košutek). A ještě k prosperitě. To si opravdu někdo myslí, že když budou na všechny kolem sebe útočit tak je budou příště chtít do koalice? Ani náhodou. Ničí si tím vlastní budoucnost. Všimněte si, jak kultivovaně se chová Prachař. A ten je taky z opozice. Jen kritizuje rozumně, ne za každou cenu. Vsadil bych se, že bude v příští koalici, nejlépe náměstek. Začal skvěle. To se o prosperitě říct nedá. Zavírají si dveře do budoucna a na to dojedou. Jako SpP. Nikdo s nimi nebude chtít jít.

  reagovatRezerva2018-12-15 17:46:41

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Buď máte finanční prostředky v rezervě na financování konkrétní akci nebo například na účtu školství, kde na podůčtu se vám rozbíhají jednotlivé kapitoly, ale které v rozpočtu nejsou rozepsané. A právě na to se Václavíčková ptala, co se skrývá pod všeobecným názvem řádku účtu. Dotaz to byl správný. Rozpočtu na úřadě detailně nerozumí nebo spíš nezná všechny jeho detaily moc zaměstnanců. Zastupitelům jde ke schválení jen jeho zkrácená verze. Cca do 50 stran, včetně úvodu. Myslím si, že jako ředitelka musí být v obraze hlavně ve školství. V dnešní době bych to nechtěl dělat. Před každým ředitelem klobouk dolů. Ustát inkluzi, chování dětí i rodičů. Kouba jako obyčejný učitel střední školy jen tak nahlíží. Na pozici náměstka by měl být ředitel školy nebo ředitel velkého sociálního ústavu. Jinak se takový náměstek jenom veze. Proti p. Koubovi nic nemám, zatím je lepší než Navrátil, ale je to tak. Václavíčková by byla samozřejmě Top. Ale to asi v této koalici nehraje tu hlavní roli. Tu musíte byla hlavně loajální a nemít moc vlastní názor. Máš peníze, tak drž pusu, nebo bys je mít také nemusel, v řadě stojí další. Jinak musím souhlasit s míčkem pode mnou, že se oběma stranám do koalice s některými lidmi z ANO do koalice nechtělo. Mám pocit že u Prosperity je to Měřínský a u Prachaře Dostál. Aspoň ze zastupitelstev to tak vypadá.

  reagovat...2018-12-15 17:28:28

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Souhlas s naivním, není co dodat.

  Taky je otázka, jestli vůbec tyhle kluby chtěly do koalice. Pospisilik i Prachař mají s ANO společnou minulost a rozešli se ve zlém.

  reagovatOdbornici2018-12-15 15:52:54

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Souhlas s naivním, není co dodat.

  Myslite tu Václavíčkovou, která se zeptala k čemu slouží v rozpočtu rezerva? Neříkám, že tam nejsou, říkám že podobná úroveň odborníků je všude. A nikdo z nich není odborník na řízení města, nýbrž "jen" odborník na svůj obor. Jinak souhlas, najde se pár rozumných názorů.

  reagovatOdbornici2018-12-15 15:51:04

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Souhlas s naivním, není co dodat.

  Václavíčková o základním školství ví víc než Navrátil a Kouba, Prachař ví o dopravě víc než Zácha a Navrátil dohromady. Pospíšilík na sportovištích by byl daleko platnější než Dostál nebo Hýzl. Jeho znalosti z podnikání by byly jen ku prospěchu. Jen si nejsem jist, jestli by to chtěl dělat. Také si myslím, že Vrána se Záchou udělali chybu, že oba kluby nedostali na svou stranu. Bylo by to ku prospěchu města. Obě uskupení ukazují, že mají na spoustu věcí dobrý názor.

  reagovat?!2018-12-15 15:32:33

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:asi jsem naivní

  O co jsou "odbornici" Prosperity lepší, než odborníci jinde? V průměru to vyjde na stejno. Nikdo z nich není odborník na řízení města. Je tam vsude jen rada velmi dobrých odborníků ve svých oborech, kteří ale obvykle o řízení města vědí prdlajz. Ve všech stranách.

  reagovatOdbornici2018-12-15 15:20:33

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • asi jsem naivní

  Ten Přerov je v prdeli i proto, že nefunguje normální systém koalice - opozice. Koalice by měl být tým, který táhne pohromadě. Jejich prioritou by měla být práce pro občany za přiměřené peníze. Očekává se, že své práci budou rozumět, značí to odbornost a vědomosti s praxí. Za to jim náleží společenská prestiž a uznání. V této koalici i opozici jsou až na výjimky hranice setřeny. Opozice má dělat neosobní opoziční tedy kontrolní práci. Tomu odpovídá Prosperita a STAN. SPP jsou osobní a SPD zatím neví čí jsou! Z komunistů se stali lokajové vedení města. Prodali se. Jak to udělala Tomaníková Puchalskému, tak to udělal Nekl z Vránovou Měřínskému. Koalice, aby se udržela díky 18hlasům, musela uplatit dva nepříliš schopné členy dobře placeným posty. Navrátil, Dostál, který se ale sám vyautoval. Navíc koalice není a nemůže být tým. Názorové rozdíly jsou velké, odráží se v tom celostátní politika. Trvale je toto všechno bude oslabovat. Udělali velkou chybu, že nedokázali najít společnou cestu s Prosperitou i STAN. Kteří jak se ukazuje mají kvalifikované a schopné lidi. Místo toho šli do spolupráce s komunisty, kteří neumí nic. Navíc budou pořád konfrontováni s jejich spoluprací. Přerov bude zase 4 roky přešlapovat na místě. Mladí budou dále odcházet. Pokvete klientelizmus. Žádná změna bohužel.

  reagovatTak nevím2018-12-15 15:04:42

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Bacha, bude filipika, co se tím myslí, když se řekne Lidi co mě znají. Poručík Dub je toho názoru: Vy mě znáte z té lepší stránky, až mě poznáte z té špatné stránky, tak vás donutím až k pláči. Čím teď vyhrožuje Kohout, že ho poznám z té lepší stránky?

  reagovatje to skoro přesně tak, jak tvrdí2018-12-15 13:59:39

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Anonyme

  Vy mě znáte? Osobně?

  reagovatJiří Kohout2018-12-15 13:19:04

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Že není v zastupitelstvu není jeho osobní rozhodnutí, nýbrž rozhodnutí voličů. Lidi, co ho znají, vědí své, v tom má jistě pravdu.

  reagovatje to skoro přesně tak, jak tvrdí2018-12-15 13:15:10

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Anonyme

  Koukám, že gerila Prosperity je už v akci....;) Nic neslušného jsem neprovedl, sdělil jsem názor a chápu, že pokud je kritický, tak logicky jsem zlý, nehodný, arogantní a mlátím ženu, teplý, agresivní, hloupý...... Již jsem toho tady od anonymů přečetl poměrně dost, nic to nemění na mém názoru. To, že nejsem v zastupitelstvu je mé osobní rozhodnutí. To neznamená, že si to tady budu sám kvitovat pod jiným nickem a podporovat se. Lidi co mě znají ví své.........tož asi tak.

  reagovatJiří Kohout2018-12-15 12:51:14

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Pro seniorku z Přerova

  Dobré ráno, panu Kohoutovi jsem odpověděl. Stojím si za tím, co jsem napsal a do další polemiky se pouštět nehodlám :)

  reagovatLibor Slováček2018-12-15 08:57:07

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Libore Slováčku škoda ztrácet čas-nemá to cenu

  Pane Slováček, já se vám divím, že diskutujete s panem Kohoutem. On se doposud nemůže smířit s realitou, že není v ZM, proto nedá nikomu pokoj a jen se stále do každého naváží. Co všechno neudělá závist, když se musí poroučet ze zastupitelstva !

  reagovatseniorka z Přerova2018-12-15 00:29:48

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Dodatek -už nejste zastupitel

  Pane Kohoute,už se prosím Vás konečně smiřte s realitou, že nejste v ZM , neboť z vašich příspěvků čiší samá závist a zloba.Nedáte nikomu pokoj a jen se do všech navážíte se svou pravdou! Stačí si přečíst ohlasy na vaše příspěvky-jsou tam samé nadávky, výhrůžky,atd. Na jednu stranu se pisatelům ani nedivím., že vám tak spílají.

  reagovatPozorovatelka2018-12-15 00:06:49

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Dobře informovaný úředník

  Prý tyto pozice pro komunisty byly podmínkou tolerance koalice. Plus by Nekl měl nadále zůstat zmocněncem pro odpady. Když si vzpomínám jak nám tu Dostál psal že s ANO po volbách nikdy a dnes už dokonce s tolerancí komunistů, tak je mi z nich na blití. Hlavně, že už mají rozdělené dobře placené funkce. Ještě zbývají dozorčí rady a představenstva.

  reagovatPro ...2018-12-14 23:40:55

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE: co si mám o tom myslet , když se sami mezi sebou navrhují do komisí

  Pane Kohoute, už té chvály na obě dámy bylo dost !!. Jestli si opravdu myslíte, že jednání pí. Vránové na ZM bylo fér, tak potěš mě pán Bůh. To si snad děláte srandu!

  reagovatPozorovatelka2018-12-14 23:24:14

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:To si snad z nás děláte srandu to je ale síla- pí. Vránová už má údajně korýtko?

  Vždyť to není žádné překvápko, to se dalo čekat, Když se pí. Vránová postarala o koryto p. Neklovi. Něco za něco, tož tak to máme voliči ! Jeden druhému si přihrávají koryta !! na revanž. Boj o koryta je veliký styďte se - co ještě máme od vás očekávat, vy se ale vybarvujete!

  reagovatVýsměch-už je to tady2018-12-14 22:05:39

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Pan Navrátil nestrihal pásku, nelži. Byl tam jen hostem stejně jako pan Prachař.

  reagovatBozko2018-12-14 21:55:05

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE Proč ????

  Pevně věřím, že na únorovém ZM se p. Prachař poděkování dočká!- na slavnostním otevírání mostu měl být mezi prvními, kteří přestřihávali pásku !! což se tak nestalo! Byla to velká sláva, škoda ,že lilo jako z konve. Místo p. Navrátila, tam měl být pan Prachař ! ten si to více zasloužil. Tečka....

  reagovatBožka2018-12-14 21:43:26

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Pokud mám dobré info, tak včera na radě byla schválena do zdravotní komise jako předsedkyně Vránová, Nekl je dle zastupitelstva předseda kontrolního výboru, navrhla ho ta samá Vránová a koalici to očividně nevadilo. Dva předsedové v jedné lajně. Hlasování s koalicí. Takže komunisti drží koalici, kde je ODS, TOP09 a lidovci. Že to všem zůčastněným nevadí. Kde jsou ty proklamace s komunisty nikdy, jinak nás zruší. Účel světí prostředky. Proč z nás pořád dělají blbce. Musím souhlasit, že je to výsměch nám všem. Co se dělo na Švédských šancích nevím, ale pokud to je pravda, tak je to opravdu těžce za hranou. To jsem jako komunista jen na oko? Nebo ODS z komunistama nikdy, 40let totality, to s nimi nikdy, ale když nás budou držet, tak budeme dělat, že to nevidíme. Proč jsou potom volby? Dohodněte se rovnou bez voleb a ušetříme nemalé peníze. Hrajete si, jste před volbami všichni strašně zásadoví. Jen dokud se nezapřou urny. Pak jde vše stranou, rozdělíme si dobře placené posty. Však oni nám to úředníci nachystají a nějak to z toho papíru přečteme. Sice u toho budeme trošku koktat, protože nevíme co čteme. Ale za ty prachy tu ostudu přežijeme. Tohle pane Kohoute se nedá obhájit. Proto se divíte, že k volbám dorazí sotva 38% voličů.

  reagovat...2018-12-14 20:33:58

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Anonyme

  Obě citované dámy si velmi vážím. Slušné, hodné, vždy se s nimi dalo jednat bez podrazů a i neshody se řešily s úsměvem a šlo to.......že Vás hanba nefackuje.

  reagovatJiří Kohout2018-12-14 17:42:56

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Víš hovno, každý mluví jak mu to momentálně pasuje. Tomaníková, Vránová jsou komunisti. Jestli se Tomaníková chodí modlit a je jedno kam je to podvod na nás všech. Čemu máme potom věřit? Ať jdou tito převlékači do háje.

  reagovatRe: víš2018-12-14 17:26:02

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:

  . že kostel i kaple jsou památky státu a přispívá město i na soukromé domy, které jsou v historické části města.Tomaníková ví co je to pieta a úcta a jistě jsi si všimnul, že i předsedkyně města komančů hlasovala pro dotaci. Snad bude chtít učit na budoucí zdravotní škole, která má být církevní

  reagovatvíš2018-12-14 13:00:19

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • mě překvapuje, že komunisti zvedli ruku pro peníze na opravu kostela. Tomaníková se prý byla modlit na Švédských šancích. Prý se i křižovala. Tak to je fakt síla. Tak už i komunisti. Kam ten svět spěje. Nekl je hodný chlapec, drží koalici, tak jak za Puchalského.

  reagovatKlik2018-12-14 10:37:52

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Hýzl

  to chyba že pan Hyzl ve svém projevu to neuvedl. Možná že školu převede formálně na někoho jiného. Musíme se zeptat, ale až v únoru bude zastupitelstvo

  reagovatje2018-12-14 05:30:22

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE:RE:RE Chce to opravdu již změnu:

  pozorovatele, víš kulový, paní Tomaníková byla odsouhlasena jako členka komise a ČSSD nepožadovala místo v této komisi protože prohrála ve volbách na rozdíl od Tomaníkové, která postoupila z 8.místa na 1. Co udělá Košutek se svou paní v komisi to nevím, ale paní tam byla v minulém období tak snad to manželská dvojice zlepší. Přeji Vám příjemné pozorování.

  reagovatpro2018-12-14 05:27:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Výběrové řízení

  Překvapuje mě, že jste překvapeni. Na tyhle pozice se NIKDY NEDĚLÁ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ. Nedělala je ani minula koalice (včetně SpP a Prosperity) a nebude je dělat ani budoucí. A je úplně jedno, kdo v ní bude. Na to vemte jed.

  reagovatTen nejspravedlivější2018-12-13 21:46:59

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • A o tom to je !

  Může Střelec hlasovat podle své svobodné vůle proti ANO ? Nemůže - vyhodili by ho z pozice jednatele Technických služeb. Může teď Hýzl hlasovat proi ODS - nemůže, sebrali by mu jeho nové korýtko. Atd, atd.

  reagovatA o tom to je !2018-12-13 21:31:08

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Re: p.Hýzl

  k tomu politickému korýtku ve funkci jednatele Sportoviště s.r.o.asi přišel jako slepý k houslím, když si to místo původně vyřval Dostál. Ale je stejně naprosto neuvěřitelná praxe, že když aktuálně vládnoucí politické strany (jakákoliv a kdekoliv) BEZ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ přidělí svým politickým soukmenovcům z Rady města či Zastupitelstva města pozice jednatelů v městských s.r.o. jako v Přerově v případě p.Hýzla=ODS=jednatel Provoz sportovišť s.r.o., p.Střelec=ANO=jednatel Technických služeb, p.Měřínský=ANO=jednatel Přerovské rozvojové a když už není místo v žádné městské s.r.o.,tak z politického soukmenovce udělají uvolněného radního jako v Přerově p.Navrátila. Získali by tito "odborníci" místo jednatele v nějaké soukromé s.r.o. kdyby museli projít řádným výběrovým řízením ?

  reagovatPřerovák2018-12-13 21:12:54

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:pan Hyzl = jasny střet zajmu- co na to opozice?

  No necháme se překvapit co s tím koalice udělá, oni něco už vymyslí. Při představování na ZM pan Hýzl opomněl všem sdělit, že má plaveckou školu, že je ve střetu zájmů, atd.

  reagovatObčané města Přerova2018-12-13 20:49:17

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE:RE Chce to opravdu již změnu:

  V tomto případě jsme rádi, že pí.Tomaníková opět není v komisi pro obč. zál. a fandíme p. Košutkovi. Myslíme, že v komisi nemá co pohledávat ani paní za ČSSD, a rovněž mladík, který přál seniorce "krutého stáří", že si dovolila napsat, že by pí.Tomaníková neměla už být v této komisi! Chce to změnu a výměnu korýtek !!!

  reagovatPozorovatelé k přísp." Nevím"2018-12-13 20:41:32

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pan Hyzl = jasny stret zajmu

  Pan Primator Puchalsky vsem zastupitelum na kazde schuzi stret zajmu vzdy pripominal........dela to i pan Primator Merinsky ? Pokud NE tak jmenovani nic netusiciho pana Hyzla za prerovskeho playboye byl jasny, predem promysleny podvod koalice. Panove Pospisilik - Slovacek - Horky - Prachar by to meli priste probrat a zajistit zmenu.

  reagovatno jo2018-12-13 16:35:03

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Hýzl

  to jsem netušil, že má plaveckou školu. Něco malého, že by to nestálo za řeč, nebo velkou firmus nějakým významným obratem? Jestli učí plavat pár děcek nebo mamin s dětmi, to by asi problém nebyl. Pokud jsou to stovky dětí a něco dalšího v mil. Tak to už by asi potíž byla. Nevím jak to je?

  reagovatKuzma2018-12-13 16:08:13

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE Pozor:Jarda Hýzl-střet zájmů ????????,___

  Za způsobené chyby v textu příspěvku se moc a moc omlouvám. Příspěvek byl odeslán nedopatřením bez provedených oprav. Děkuji.

  reagovatDechberoucí- omluva2018-12-13 15:13:27

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE Pozor:Jarda Hýzl-střet zájmů ????????,___

  No a to nikdo nevěděl, ,když p. Hýzla navrhli na funkci jednatele, že zde dochází ke střetu zájmů, a jestli je údajně opravdu majitelem plavecké školy, tak neměl funkci brát a měl by být okamžitě z funce odvolán! vůbec přijímat - brát a říci ihned jak se věci mají. Bylo by to férové jednání, ale o tom se zastupitelům nezmínil jak se věci mají vůbec přijímat, a měl by být okamžitě odvolán!! Když podával informaci o sobě, tak se o tomto vůbec nezmínil !! tedy bude si sám o sobě rozhodovat!! Já nemám nic proti p. Hýzlovi, a ani ho osobně neznám, ale p. Hýzla je střet zájmů ? jestliže je opravdu pravda, že to tak je , tak by měl být volán a a všem zastupitelům říci jak se věci mají.Bylo by to na místě!! A hlavně férové jednání! Tož , co na to diskutující říkáte? nemám pravdu?_

  reagovatDechberoucí2018-12-13 13:29:29

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Libore Slováčku

  Netvrdím, že jste to špatné, co v zastupitelstvu sedí, přesto si myslím, že jste výhradně spolupracoval s Radkem Pospíšilíkem. Nikdy jsem Vás na žádném jednání neviděl, ani jste nic s radními obecně neřešil. Tedy úzká spolupráce s jedním politickým uskupením. To je u místních výborů tak trochu klasika, jdou si za "svými" stranami. Vás jsem viděl jen na zastupitelstvu. Tím je v podstatě řečeno vše. To je systém, který funguje a drží.....to je to prodloužení ruky, které vyústilo ve Vaší politickou kandidaturu za Prosperitu, která lovila hodně v místních částech. Prosperita mělo dva zastupitele a přesto zvýšení na 1500 na hlavu pro místní části musel někdo schválit, ovšem med lízal populisticky někdo jiný......atd. V podstatě se dá říci, že málo lidí u účelově tažených problémů na zastupitelstvu jsem viděl ten problém řešit, předjednávat. Oni prostě chtěli ublížit, řešení nebylo potřeba. To lze tvrdit o Jasové, Navaříkovi, Skládalovi a nakonec i mnoha dalších.....v opozici to asi moc nepochopíte, v koalici už to je trochu jinak......co nechávám otevřeno, bylo toho mnoho a asi i tušíte. Pravda je, že mají mandát a mají ho větší než momentálně máte Vy. A rozhodovat objektivně pod tlakem malých lobbistických skupin je těžké, obzvlášť pokud Vám začnou zastupitelé pod tlakem na zastupitelstvu hlasovat zcela v rozporu s tím co deklarují.....to je to co chcete tou občanskou aktivizací dosáhnout? Jeden z mnoha krásných případů - mažoretky......

  reagovatJiří Kohout2018-12-13 13:28:51

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Libor Slováček

  Cituju: "tam to není občanství v pravém slova smyslu, spíše hon za vidinou postu zastupitele. To není klasická zpětná vazba, to je čistý názor politických stran, který jen realitu deformuje. Skutečných občanů tam bylo vždy jen jako šafránu.......chvíli to trvalo, než jsem to pochopil......organizovat protest umí každý, chovat se realisticky málokdo. " Pokud si neděláte legraci a tohle si fakt myslíte, tak se obávám, že jste myšlenkově uvíznul hluboko v reálným socialismu. Mluvíte jako Babiš, nebo jako pozdní Klaus (tzn. lidi mlčte, jste banda nikým nevolených aktivistů co nemá žádnej program a jen prudíte a bůhví kdo vás nastrčil). Jenže tenhle stát a tohle město nepatří jen těm zvoleným ve volbách nebo těm, kteří projdou vaším kádrováním. A pokud je vám zatěžko "brodit se záplavě argumentů" tak veřejná činnost asi není pro vás, ale nesvádějte to na jiné, nekňučte pořád a hlavně prosím nikoho nekádrujte jen proto, že říká něco, co se vám nelíbí.

  reagovatFrank Underwood2018-12-13 11:54:20

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • No hlavně Kohoute, že vy z SPP jste tahali ty svoje občany napojené velmi úzce na SPP na zastupitelstva Lajtochovi taky, aby mu tam dali sodu. Tak nám tady teď neplakej, dostal jsi stejnou medicínku, kterou jsi ordinoval jiným.

  reagovat:-)2018-12-13 06:46:32

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE: Možná se hecnu

  Dobré ráno, přijďte a o přestávce se potkáme

  reagovatLibor Slováček2018-12-13 06:32:34

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Pro pana Kohouta

  Na ZM jsem se objevil, když se mělo hlasovat o penězích pro místní části, když vyplulo na povrch, že se zahájením stavby D1 Přerov - Lipník nebudou mít Lýsky zastávku MHD a když jsme už asi 10 let v Lýskách potřebovali opravit cestu, která už nevypadala ani jako cesta. Takže jsem tam byl zcela zjištně lobovat za severní výspu Přerova, místní část Lýsky. Nebyly to žádné moje politické ambice, ani jsem nebyl nikým nastrčený, jak tady narážíte. A abych kandidoval, to mi bylo nabídnuto již před minulými komunálními volbami. Tehdy jsem z pracovních důvodů odmítl. A ani před letošními volbami jsem se u manželky nesetkal s pochopením. A mám takový šrumec, že skoro potkávám sám sebe. Takže buďte klidný, vstup do komunální politiky pro mne nebyl prioritou, na které všechno stojí a padá.

  reagovatLibor Slováček2018-12-13 06:29:01

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE: už se tak stalo.-p. Nekl v čele kontrol.výboru. odpověď k

  co je na tom pravdy, ale Tomaníkovou, přesto že jim vyhrála volby odstavili protože není s nimi za jedno. Prý ji nedali ani tu komisi pro občanské záležitosti a dali to Košutkovi. Prý nebyla ani u projednávání s vedením koalice, jedná jen Nekl, Vránová. Nemám to ověřeno, protože komise ještě rada nezveřejnila.

  reagovatnevím2018-12-13 06:23:24

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Domluvte prosim Kohoutovi navstevu psychiatrickeho oddeleni. Je to velmi akutni stav a nesnese odkladu.

  reagovatPane doktore2018-12-12 22:38:50

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Libor Slováček

  Hezký, líbivý apel, ale přijdou Vám tam akorát lidi napojení na politické strany nebo persony toužící po postu zastupitele. My jsme se brodili v záplavě argumentů Navaříka, Jasové, Skládala i Vy jste se v závěru objevoval také, tedy jsme čelili akorát prodlouženým rukám politických stran soupeřících v zastupitelstvu.Z některých ani nevylezlo přiznání, že do zastupitelstva míří........tedy tam to není občanství v pravém slova smyslu, spíše hon za vidinou postu zastupitele. To není klasická zpětná vazba, to je čistý názor politických stran, který jen realitu deformuje. Skutečných občanů tam bylo vždy jen jako šafránu.......chvíli to trvalo, než jsem to pochopil......organizovat protest umí každý, chovat se realisticky málokdo. Ryze teoreticky, zorganizuji protest proti Prosperitě a dotáhnu tam 30 lidí, kteří Vám budou nadávt, co s tím že.......A tady se moc veřejnosti nevyjadřuje, převládají argumenty politických person, které se kryjí anonymitou a pak je to zde zaplavováno propagandou v nejhorším slova smyslu. O tom, ale v Prosperitě víte své.......

  reagovatJiří Kohout2018-12-12 22:31:40

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • To mate pravdu. A mozna se hecnu a pujdu si zvysit tlak a dojdu priste :-). Pak se vam prihlasim v prestavce, pokud budete chtit...

  reagovatPane doktore2018-12-12 19:40:56

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • To my vydržíme :)

  Ale díky hlasům a názorům občanů by se mohl pohnout svědomí v některých zastupitelích koalice a vzhledem k pouhým 18 hlasům by jich ani nemuselo být mnoho :)

  reagovatLibor Slováček2018-12-12 19:36:40

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Choďte na zastupitelstvo

  Je videt, ze jeste neznate Merinskeho. Arogantni, sobecky osobnostne absolutne nepatrici na podobnou pozici. On se v ANO vyvezl nahoru a ma to ve sve hlave tak zvracene naskladano, ze kdyz vyhralo ANO volby, ze muze vsechno a pocina si jak na dobytem uzemi. Dohoda, ustoupit a nebo aspon korigovat nazor po pripomince nekoho jineho - nikdy. Verte, ze nikdy. Zacha podrazil vsechny, kteri jeste necemu verili a on, diky zbabelosti Vrany prevzit funkci se zodpovednosti, se dostal tam kde je. Ted si to tato zakomplexovana osobnost z minulosti uziva a vsem patricne dava najevo. Mam obavy, ze lehke to s nim mit nebudete a mnohokrat vas otravi. Vydrzte, fandim vam.

  reagovatPane doktore2018-12-12 18:30:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Choďte na zastupitelstvo

  a říkejte svoje názory. Koalice má většinu jednoho hlasu a jede jako stroj. Přijde mi, že bez toho, aniž by se zamýšleli nad jinými návrhy. Vy, jako občané můžete svými diskuzními příspěvky přesvědčit některého jednotlivce z řád koalice, aby nakonec hlasoval podle svého přesvědčení a ne podle předem daných not....

  reagovatLibor Slováček2018-12-12 18:14:34

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE: už se tak stalo.-p. Nekl v čele kontrol.výboru. odpověď k

  Je třeba přijít na zastupitelstvo a ozvat se, jinak s tím opravdu nic nenaděláme, teď už vidíme jak se to vyvíjí a to je jen začátek.

  reagovatRE2018-12-12 16:00:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE: už se tak stalo.-p. Nekl v čele kontrol.výboru. odpověď k "to"

  O tom vůbec nepochybujte, že se tak stane pí. Vránová s pí. Tomaníkovou budou mít určitě už nějaká korýtka slíbená v komisích o tom není pochyb! Ruka ,ruku myje. všechno bylo předem domluveno to ví pán Bůh. Už to jde přes čáru! Je to hrůza sledovat, jak si toto mohla vůbec dovolit!! Zda to již bylo domluveno předem se můžeme jen domnívat. Myslím, že celá zbylá opozice z tohoto návrhu musela být a ! Takovým způsobem se dostat do kontr.komise snad nemůže být ani pravda! No holt co s tím naděláme. Ještě uvidíme jak to dále bude pokračovat!!! a vyvíjet se!!

  reagovatno toto jsme nečekali jak se vybarvuje opozice KSČM2018-12-12 15:48:50

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Díval jsem se na záznam. Docela mne tam zarazila informace od Prachaře, že má být 3 měsíce zavřená Polní ulice a od Pospíšilíka, že měšťáci můžou řídit křižovatku. Což je určitě dobrý nápad. Ve špičkách na výjezdech i uzlech by to bylo super. Dobrý nápad je od Prosperity složenky. Taky mi občas několik dní na stole, než ji zaplatím. Vytáhnul bych si ji. A přes internet příležitostně zaplatil. To Měřínský nejenže nevymyslí, ale ani nepochopí. Nechápu co dělá ODS v koalici s ANO. Lidovci promlčeli celé zastupitelstvo.

  reagovat??2018-12-12 14:00:06

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE:Dobře sehraná fraška pí. Vránové na ZM

  Je to hnus, vždyť ODS má dokonce ve svých programech, že s komunisty nikdy. Je zajímavé když potřebují podporu, tak jde vše stranou. Chtějí se udržet za každou cenu. Do očí bijící návrh Vránové, ani dlouho nepřemýšlela jak to vystřelila z úst dobře nachystané. Komouši se co nevidět rozpadnou. A po sledování ZM je vidět, že zvolená koalice je schopna všeho, jen se udržet. Co jsme zvolili do vedení města to tam máme.

  reagovatvolič2018-12-12 12:46:11

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE: Navrátil to je opravdu dáreček a pořád ještě má málo..

  Snad si snoubenci můžou vybrat, kdo je bude oddávat, je tam více oddávajících. V žádném případě Navrátil, Měřínský, Vránová, to si pojistím a vyžádám si přehled oddávajících.

  reagovatpozorovatel2018-12-12 12:39:00

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:Dobře sehraná fraška pí. Vránové na ZM

  kdo by ho jinak navrhl z koalice, ODS nesmí jinak by Fiala zasáhl a Zácha byl již fuč, lidovci taky ne protože komunisti jsou proti restitucím a ANO si nebude pálit prsty ve městě, oni jich potřebují jako pojistku za zády. Nekl projel volby do parlamentu do kraje a tak už ze začátku volali Nekla a Vránovou na jednání do kanceláře poslance VrányA tito dva si zajistili trafiky

  reagovata2018-12-12 10:12:13

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • MRZÍ MĚ

  Že jsem dala hlas pani Mazochové, neumí mluvit nemá ty správné koule je jen do počtu!

  reagovatasi tak2018-12-12 07:16:10

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Politik v důchodu

  vůbec jim o nás nejde, dělají to " d ob ř e !" a zastupitelstvo jednou za dva měsíc, jinak budou mít klid. pouze dva výbory co jsou orgány zastupitelstva a komise ututlají již v radě, neboť komise jsou poradní orgán rady. Tak o čem je řeč. Potřebovali nás jen při volebách a jinak držte huby a klídek. To určitě se dovíme později jak si to všechno pojistili, dosadí funkce pro své věrné a podplatitelné a bude vše ok Počkejte až to všechno vyjde na povrch, co ještě bude dělat Košutek,

  reagovatpro2018-12-12 05:26:21

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE: už se tak stalo.-p. Nekl v čele kontrol.výboru.

  budete čumět až Nekl zajistí funkci Vránové, určitě bude předsedkyní nějaké komise. Ruka ruku ..... Kdo chce s Vlky jít musí s nimi ...táhnout za jeden provaz.

  reagovatto2018-12-12 05:16:48

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE: už se tak stalo.-p. Nekl v čele kontrol.výboru.

  To byla ale fraška od pí. Vránové!! co si to vůbec dovolila, zůstává nad tím rozum stát jak rychle zajistila p. Neklovi korýtko, o kterém si cvrlikali vrabci na střeše ještě před zasedáním ZM! Holt kdo umí, tak čumí,a my jen čumíme, už nic jiného nám nezbývá

  reagovatobčanka města Přerova odpověď k Béčku2018-12-12 00:53:48

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:RE:Dobře sehraná fraška pí. Vránové na ZM

  Prosperita a ani nikdo z opozice jak je znám, by se tak nesnížili k takovému podlému způsobu co předvedla pí Vránová za KSČM, aby tak zajistila p. Neklovi korýtko., když se nedostal do PS- tak peníze se mu museli nějaké přece zajistit!! I tak se to dělá!! bohužel záleží na soudnosti - k čemu se sníží atd.

  reagovatodpověď k příspěvku zn. kV2018-12-12 00:30:07

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE: Navrátil to je opravdu dáreček a pořád ještě má málo..

  A teď si vážený představte, že tento člověk bude ještě oddávat snoubence. Já si ho vůbec nedovedu představit jak tam bude kuňkat, že snoubenci nebudou vědět co mají dělat!

  reagovatodpověď k vůbec jim o nás nejde2018-12-12 00:21:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:Dobře sehraná fraška pí. Vránové na ZM

  Mně spíš zklamalo, že Prosperita nedala žádný návrh a prostě to vzdala...

  reagovatkV2018-12-12 00:08:35

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE Čeho se ještě dočkáme

  Takovou zahranou frašku jakou na ZM nám zahrála pí. Vránová, myslím, že ze zastupitelů toto nikdo nečekal, že takovou podlost může někdo vymyslet a navrhnout, škoda, že každý zastupitel si nenavrhl ze svého: To by nikoho nenapadlo. Vždyť už se o tomto postu pro p. Nekla mluvilo již dávno předem, no ale nějak se mu toto korýtko muselo zajistit- no ale takovým způsobem_ Styďte se !!! Co si o Vás člověk může myslet!!

  reagovatDechberoucí2018-12-12 00:08:25

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Dobře sehraná fraška pí. Vránové na ZM

  No dívala jsem se v televizi na ZM. Jakou frašku nám předvedla pí. Vránová za KSČM když dala návrh , aby p. Nekl byl zvolen do čela kontr. výboru. To co nám předvedla hrůza a děs!! Zřejmě měla obavu, že by se na p. Nekla, nedostalo korýtko, když není radním, tak aspoň něco urvat!! Styďe se za to, jakým způsobem byl zvolen!!

  reagovatvolička2018-12-11 23:58:40

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Měřínský

  A co když jim to vnutila ta zlá ODS??? Třeba to vůbec nechtěli!!! Oni je beztak donutili.....!!!

  reagovatKonspirátor2018-12-11 23:39:25

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:dva radní 150 000

  A teď si vemte, kdyby bylo stro radních!

  reagovatKdo to nema2018-12-11 23:37:27

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Měřínský

  Košutek

  reagovatno přece2018-12-11 21:25:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • dva radní 150 000

  ve fabrice za to dělá 9 lidí a musí za nímí být vidět výsledk, je to banda která se chce akorát za 4 roky napakovat,Navrátil nemá žádné vzdělání tak týdení školu u KULÍŠKA!

  reagovatkdo to má2018-12-11 21:20:15

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Měřínský

  jako jednatel Přerovské rozvojové nemůže dostat další plat navíc a proto ten džob dáme dalšímu zastupiteli z Ano. Kdopak je na řadě ?

  reagovatAno2018-12-11 21:03:51

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Navrátil

  při sledování ZM jsem nevěřil vlastním očím jak arogantně jedná Měřínský vůči některým zastupitelům. To není primátor, jen zlý, zákeřný člověk. Navrátilovi řeč někdo nachystal, stěží ji přečetl a Vrána měl co dělat aby se nerozesmál. Dostál je tam jen kvůli dotacím pro svaté. Zvolení Nekla do čela kontrolního výboru dobře zahraná fraška.

  reagovatvolič2018-12-11 21:02:38

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Měřínský

  Pokud je jednatel zaroven uvolneny nenalezi mu odmena. Neplantej.

  reagovatNe ne2018-12-11 15:57:26

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Měřínský

  je stále jednatel Přerovské rozvojové. Plat primátora mu nestačí. A pro Košutka chystáme jiné nové korýtko. Jo, když potřebujeme hlasy na zastupitelstvu, tak se o hlasující musíme postarat...

  reagovatKoalice2018-12-11 15:40:41

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Pro diváka ZM

  Košutek je odborník na všechno, přece má 13 tříd základního vzdělání. Co na tom, že jednatel nikdy nebyl ale kurva když má korýtko Navrátil, jako politicky nominant, tak proč ne i on. Sice nikdy nic kromě lokotky neřídil, ani ten řidičák nemá ale snad těch 9 bab co dělají správu bytů ukočíruje. Co furt máte, vždyť je to odborník ANO. Ale upekli to zas tak nějak po Měřínsku, pravda.

  reagovatno jo2018-12-11 15:39:09

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Pro diváka ZM

  že jednatelem Přerovské je Košutek. Další odborník. Měřínský už nesmí.

  reagovatmám dojem2018-12-11 14:58:16

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Pro diváka ZM

  my ale právě nechceme nějaké výběrové řízení! Pravděpodobně by ho vyhrál nějaký odborník mimo ODS či ANO! Proto máme všude NAŠE lidi, jako Měřínského (jednatel Přerovské rozvojové), Střelce (Technické služby), Navrátila ("fakt betelné expert přes dopravu"), nově Hýzla (Sportoviště s.r.o.), atd., atd. Pochop, že tyto korýtka musíme mít pojištěný...

  reagovatKoalice2018-12-11 14:54:02

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Navrátil

  z pozice dobře placeného uvolněného radního nám zajíkavě přečetl usmolený seznam staveb z Přerova a okolí. Na dalším zastupitelstvu nám další nově dosazený korýtkář Jarda Hýzl asi sdělí, že na jím hlídaných sportovištích se během uplynulé doby zbytečně nesvítilo ani netopilo (jak mu Dostál poradil, bude ta funkce jednatele hlavně o tomhle). Tristní! Opravdu je to v Přerově tak ubohé, že koalice, pokud už chtějí podobné posty vymýšlet, nemůže aspoň vyhlásit výběrové řízení ?

  reagovatPřerovák-divák ZM v televizi2018-12-11 14:47:54

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • zkusil jsem cvičně přesvědčit několik voličů ANO. Každý mi odpověděl trošku jinak, ale vždy v podstatě stejně: mě nevadí, že Babiš dělá to co dělá, ale stará se o ná byčejné, běžné lidi. Zatímco ostatní na nás jenom kašlali. Někteří se dokonce vyjadřovali tak, že nám nevadí, že krade, hlavně že pro nás něco dělá. Pak může vysílat kabelovka co chce, ale když to to oznámí člověk, že ANO bude stejně volit, protože volí Babiše, 100x mu vysvětluješ, že komunál je jiný než Praha, pokývá hlavou a stejně mu to vhodí. Vím, že se na zastupitelstvo dívá hodně lidí, opravdu hodně, ale marketink je marketink.

  reagovatRE: Pár tisíc2018-12-11 13:02:53

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:re.Mlčičí ODS

  Myslím že kdyby bylo pár tisíc lidí co to sleduje tak nemohlo vyhrát ANO.

  reagovatPár tisíc2018-12-11 12:54:35

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • televize

  také se na to raději dívám z křesla od kafíčka, než lapět v měšťáku. Sice mi doma chybí ta atmosféra, ale když mě to už moc sere, se du projít a za chvilku se zas vrátím. Primátor to nezvládá.

  reagovatXXL2018-12-11 12:39:48

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • re.Mlčičí ODS

  no mlčící ODS máš pravdu, volič asi viděl u jednacího řádu něco jiného, ale u odpadu mlčeli. Myslel to asi tak, že se na to díváme v televizi, jedině, že bychom nebyli jako diváci veřejnost. Pár tisíc nás bude. Jinak s voličem ODS souhlasím. Je to špatné, naskytnutý obraz byl tristní.

  reagovat...2018-12-11 12:35:04

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:ztotožňuji se s příspěvky pode mnou

  to jsme viděli asi jiný přenos. Kouba byl zpravodajem jednacího řádu a celý ho vysvětloval. Tak jaké mlčení? A jaké vyšachování veřejnosti? Na konci tam říkali, že tam žádná veřejnost ani není.

  reagovatMlčičí ODS2018-12-11 12:22:34

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • ztotožňuji se s příspěvky pode mnou

  měl jsem od Michala Záchy příliš velká očekávání. Nikdy bych nevěřil, že zavede ODS do chomoutu ANO. Myslel jsem si, že odchodem minulé koalice se věci změní. Nastoupí znalost, kvalifikace, odbornost, slušnost, pracovitost. Jaké je pro mne zklamání po 3 zastupitelstvech. Nic z toho se nekoná. Včera to byla opět hrůza a děs. Neumětelové, slušně řečeno. Lidi z ANO (ale i v některých případech ODS) se za ta léta nic nenaučili. Páchají ostudy v přímém přenosu. Arogance, schválnosti, neznalost základních věcí, vyšachovávání veřejnosti z podílu na kontrole města, nekoncepčnost, bagatelizování, ignorance. ODS v některých věcech úplně mlčela, v poplatcích za odpady a jednací řád zastupitelstva. Možná, že to mělo znít jako nesouhlas, ale hlasováním to vyznělo úplně opačně. Vyzývám tě Michale Zácho vystup z tohoto vlaku. Děláte si jen ostudu. Sedíte vedle někoho, kdo na to očividně nemá. Je to tragédie pro Přerov. Hledej podporu u jiných. Výrazně lépe na tom jsou u STANu a Prosperity. I v ANO jsou jedinci, kteří něco umí. Lichnovský, Mazochová. Dotlačte spolu ANO ke změnám. Dokud je ještě čas.

  reagovatvolič ODS2018-12-11 12:18:08

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • "kontrolní otázky" :-)

  pan ing. Navrátil, uvolněný radní pro koordinaci dopravních problémů při dopravních stavbách, nám svým slohovým cvičením chtěl dokázat, že na to MÁ, nebo že na to NEMÁ? Bylo vystoupení pana Prachaře tečkou za "závratnou" kariérou Navrátila, kdy si koalice uvědomí fatální průšvih držením tohoto "odborníka" na postu dopravních problémů a řešení ? Změní město postoj zaopatřovacího ústavu na město, které vedou odborníci ?

  reagovatach2018-12-11 12:14:24

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Ach

  odpovím otázkou - byli ještě jiní neúspěšní žadatelé o dotace, kteří reprezentovali svou účastí na MS?

  reagovatach2018-12-11 11:51:22

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Dobře připravená Prosperita

  perla večera Hýzl jako jednatel společnosti ve správě sportovišť bude hlídat zavřené dveře a jestli jsou zhasnutá světla. To měl opravdu skvělou představu o činnosti jednatele ve společnosti s majetkem ve stovkách miliónů. Komentář Měřínského, že o nic nejde mě dost pobavil. Tak se schvaluje zakládací listina, schvaluje se vedení společnosti, včetně jednatele do které se bude vkládat majetek vysoké hodnoty, kde musí být opravdu vysoká odborná způsobilost a Měřínský si dovolí říct, že je to jen založení společnosti, a že o tom budou jednat. Musím souhlasit s nicky pode mnou, že současná koalice je amatérská. Jejich sebereflexe je tragická. Na oprávněnou výtku pana Hrabiny, opakovali jako mantru, že jde v uvozovkách o ho..o. Pokud by se chtěli chovat jako správní hospodáři, tak oni by měli navrhnout za jednatele člověka, který by vyšel z výběrového řízení. Kde by se posoudili charakterové a odborné znalosti uchazečů. A ne se divit a vykládat, že je to na rozhodnutí rady. Prachař to řekl dobře.

  reagovatMD2018-12-11 10:17:15

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Politik v důchodu

  Zastupitelstvo jednou za dva měsíce, od 14.00 hod? Jak dlouho jim to bude trvat? do rána? Je to pohrdání. Ať jde odeska do háje. Vyměnili koryta za zdravý rozum. Poslední 4 roky to bylo keců na zastupitelstvu jak to Puchalský řídí. Dnes? Je to ještě horší. Nejen, že je Měřínský arogantní, ale proti Puchalskému to navíc neumí, nezná ani jednací řád. Že může zastupitelstvo udělit souhlas s dalším vystoupením ho musel doktor Slováček výslovně upozornit citováním jednacího řádu. Ignoroval porušování jednacího řádu délkou vystoupení u Mazochové a Střelce, Pospíšilík mu to dobře řekl. Největší perla byla, když jim to Prosperita navrhla změnit do jednacího řádu, tak jak ustrašení hlupáci hlasovali proti. Už jsem neměl sil to dále sledovat a by jsem rád, že zastupitelstvo skončilo. Měl jsem depku z té koaliční ubohosti. Nechápu jak Vrána může takové lidi nechat ve vedení města. Navrátil je tragický komik. Napřed mi ho bylo líto, ale není mu vůbec hamba. Za svůj plat nám bude číst seznam staveb? To jako nám sděloval, že umí i číst? Jediná Mazochová se snažila situaci vyvažovat, ale v tom tragickém snažení to úplně zapadlo.

  reagovatVůbec jim o nás nejde2018-12-11 09:56:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Kohoute, vy jste opravdu chudák

  Sám jste pro město vůbec nic neudělal ale poučovat, žalovat, to umíte. Takové okopávání kotníků, to vám jde. Kritizujete tady sbírku na mažoretky. Poučujete, že to bylo ze zjištných důvodů. Jakých? Pokud něco víte, okamžitě to nahlaste na policii. Třeba z toho bude další velká kauza. Ptám se, co jste udělal vy sám o sobě, třeba nyní, když nejste zastupitel, pro Přerov? Konkrétně, Kohoute!

  reagovatje mě hamba žít v jednom městě s takovým hajzlem2018-12-11 08:50:07

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:dnes opět dokázal v přímém přenosu,

  Svatá pravda a představte si, že prý ještě bude oddávat snoubence na radnici, já si ho tam vůbec nedovedu představit. Pořád má málo a málo. Hold soudnost mu schází co naplat. Já pevně věřím, že koalice brzy přijde sama na to, že na koryto nemá a sama ho brzy odvolá. Tož tak.Pan Vrána měl při výběru špatnou ruku

  reagovatPozorovatelka2018-12-11 08:19:19

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Pokud si matně vzpomínám, mají městské dotace nějaká pravidla, soutěží se o ně. Některým zastupitelům se pak, podle mého oprávněně, příčí schvalovat žádosti ad hoc, které soutěží neprošly. Jeden dokonce avizoval, že takové žádosti nepodpoří. Mluvím o zásadovém panu Střelcovi. Ovšem zásady mají taky svá omezení, zásadoví můžete být, dokud Váš hlas není právě ten osmnáctý, pak nastupuje reálná politika.

  reagovatdůležitá je koncepce2018-12-11 07:37:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Místo do dle má být dobře připravení ...

  reagovatOprava2018-12-11 07:21:07

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Včerejší zastupitelstvo ostuda. Neskutečné pohrdání ze strany koalice. Měřínský za arogancí skrývá svou neschopnost. Co předvádí ODS za veletoč, to je opravdu hnus. Koalicí s lidmi z ANO se dostávají na jejich úroveň. Jak může někdo obhajovat nekompletnost předkládaných materiálů, jak se někdo může obhajovat nějakým jednáním 4 dny před zastupitelstvem. Pospíšilík to dobře řekl. Prosperita mne. Nepřestává překvapovat. Velmi do dle připravení, materiály nastudované, Slováček Hrabina je vidět znalost. Výborný byl i Prachař. Komunisti to je tragédie, SPD se vůbec nevyjádřili k programovém prohlášení rady, to celkem nechápu. Ale co mne zaráží podřízenost ODS, jejich slabost zastávat zdravý rozum. Fiala z nich nemůže mít radost. Někdy až submisivní přístup zejména Hýzla, Dostála, Navaříka. Názorový veletoč. O neschopnosti Navrátila se bude mluvit i za 20 let. Městská policie může řídit křižovatky a nás nechají klidně stát v kolonách. Měřínský mlčí, přitom doprava je jejich priorita, dost tristní. Prosperito, Prachaři palec nahoru.

  reagovatPolitik v důchodu2018-12-11 07:18:46

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Usnesení

  z 11.zasedání Zastupitelstva ze dne 10.12.2007:Poskytnutí dotace ve výši 200 000 Tenisovému klubu Precolor Přerov na organizaci akce ,,'Zlatý kanár'' v roce 2008.A tak se to opakovalo každý rok 2006až 2010.Snad si pamatujete,kdo tehdy vládnul Přerovu.Takže nezáviďte dnešnímu primátorovi jeden obeschlej chlebíček.

  reagovatalef2018-12-10 23:40:38

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE: Navrátil

  Kdyby byl alespoň potichu, ale jen se snaží dokázat, že něco děla......politik, co se neumí vrátit na zem je vždy problém.......

  reagovatJiří Kohout2018-12-10 23:40:16

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ach

  Tady se trochu rozcházíme..... Kolika dalším uskupením jste se snažila ještě pomoci? Pokud žádnému, pak moje podezření z účelovosti zůstává.......těch neuspokojených bylo mnohem více, ale nikdo z toho už nedělal politický kapitál. Opravdu nevím podle jakého klíče rozdělovat finance spolkům, které ani nepředkládají své rozpočty, ale všechny to nezbytně potřebují a rozpočet je omezený vzhlede požadavkům. Je to jen emoční neracionální rozhodování. A na rovinu se přiznám, že jsem se snažil držet vnitřně domluvených pravidel. Ovšem na co pravidla, když se někteří zastupitelé leknou a začnou z nich couvat. navíc ještě pomáhají sbírku organizovat. To pak vždycky vypadáte jako pitomec, ale prostě tak to chodí......tak jsem se akorát naštval a dál to neřešil. Vždy jsem se populisticky usmíval a i ve výboru hlasoval s úsměvem pro dotaci. Je to přeci pro naše děti.....;)

  reagovatJiří Kohout2018-12-10 23:26:44

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • zrovna v tak důležitý den,

  kdy byl KD na takto pro Přerov významné stavbě?! Prostě se z toho posral a schoval se doma. To je opravdu "odborník" a uvolněný radní na svém místě. Výcuc stavů staveb si umí udělat každý a nedostane za to 60tis./měs.! To je výsměch všem opravdovým odborníkům v dopravním stavitelství, kteří si mohou o takovýchto penězích nechat zdát.

  reagovatNavrátil si vzal dovolenou,2018-12-10 22:55:29

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • dnes opět dokázal v přímém přenosu,

  že je zadarmo drahej! Prachař ho sfouknul jako nic (asi by to zvládl i každý druhý) a bylo vidět, že si to většina logicky myslících zastupitelů užívala i někteří z koalice vzali u jeho výstupu hlavy do dlaní. Doufám, že to bude pokračovat a to i s větší intenzitou tak, aby toho osla RM sama konečně odvolala.

  reagovatNejvětší tupan Navrátil2018-12-10 22:49:15

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pane Kohoute,

  neživila jsem politicky odpor ke koalici, ani jsem neměla mažoretky za rukojmí. Mě to jako člověka naštvalo okamžitě po neschválení dotace na ZM. Ta finanční částka měla být i takové uznání města, že děvčata hodně dokázaly a výkonem prezentovaly nejen město, ale i Česko. To mě nejvíc naštvalo, ta ignorace úspěchu, kdy se jednalo o MS. A těch 10.000,- nebyla žádná závratná suma, mělo to být spíše jako uznání města za jejich úspěšnost. Politiku do toho prosím nepleťte, alespoň v mém případě, protože za sebe mohu říct, že jsem byla jen naštvaný člověk.

  reagovatach2018-12-10 21:59:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Oprava

  10 tis.

  reagovatJiří Kohout2018-12-10 21:34:03

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Rozhodnutí zastupitelstva

  U dotací jsme dali pravidla a snažili se je dodržet. Požadavků chodí tolik, že je rozpočet nemůže sanovat. U zlatého kanára vždy šlo o prezentaci města a to celostátně v médiích a o akci s tradicí. Významově nesrovnatelné. Tedy ta slezina je malou částí, kterou Vy vypichujete. Na sport a další dotace bylo tehdy vyčleněno skoro 18 milionů a na mnoho se nedostalo, protože tak se nastavily pravidla. Vedle toho množství odmítnutých požadavků, které se do programu nevešli jsou mažoretky naprostá prkotina. Od té doby bych schválil dotaci klidně i pro mistrovství světa v drezuře žížal. Po té hysterii, co tu politicky živili odpůrci koalice kvůli 410 tis. a vzali si jako rukojmí mažoretky, mi to bylo naprosto jedno......

  reagovatJiří Kohout2018-12-10 21:31:52

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Ach

  zřejmě žádaly PO akci. V srpnu MS proběhlo a ony žádaly později. Ale to záleží na ZM, jestli přesto dotaci schválí. Pokud si to tedy pamatuji dobře.

  reagovatach2018-12-10 21:31:22

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Provoz sportovišť s.r.o.

  jen tak naookraj, nová auta jsou? Na slušnou roční prémii pro pitomce zaměstnance není?

  reagovatJednateli2018-12-10 21:28:03

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Vidím že vám neustále leží na srdci osud plebsu

  nebylo by od věci oprášit předsednictví VV, oslovit tu partu perfektních lidí, co jste v tom spolku potkal a konečně ukázat, že 118 palec nahoru nebylo jen prázdné gesto oblblých pravičáků?

  reagovatPane Kohoute2018-12-10 21:26:00

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Ach

  Např na Zlatého kanára pro VIP slezinu dotace tedy byla a je dle pravidel a na mažoretky dle pravidel nebyla? Chápu to správně?

  reagovatPane Kohoute2018-12-10 21:23:10

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ach

  Tušíte na kolik nešťastníků se z rozpočtu nedostalo a nedostane. Ti už jsou Karlu Žurkovi a Vám zjevně ukradení, jinak byste ve sbírání pokračovali dále. Tohle jen ve své době posloužilo svému účelu. Nic víc, nic méně.....

  reagovatJiří Kohout2018-12-10 21:19:17

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:pro pana Galetu -

  Dobrý večer pane Žurku, dík jde samozřejmě i za Vámi. Pokud byste sbírku nezorganizoval, neměli by někteří občané možnost zasuplovat město.

  reagovatach2018-12-10 21:04:34

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:pro pana Galetu -

  Zdravím nick "ach" a jsem rád, že jste si vzpomněl... Bylo to tak trapné rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva, že mě to nedalo, vyzval jsem vás tady na těchto internetových novinách a posbíral jsem peníze od vás, bezvadných lidí a opravdových srdcařů pro děvčata, která pro popularizaci města udělala opravdu hodně dobré práce! Ještě jednou dík všem, co přispěli!!!!

  reagovatkarel žurek2018-12-10 19:54:05

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ach

  To byla doba, kdy jsme se snažili držet pravidel pro předělování dotací. Zjistil jsem, že jen někteří. A tak to za nás chodilo........pak už jsem zvedal ruku pro cokoli o co si občané požádali. Nemělo smysl cokoli regulovat.......

  reagovatJiri Kohout2018-12-10 19:37:55

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • oprava

  rok 2015

  reagovatach2018-12-10 18:42:54

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pro pana Galetu -

  Vaše poukázání na mažoretky, které dotaci 10.000,- na MS nedostaly, bylo pravdivé. Jedná se o rok 2016, kdy se tady strhla velká kritika občanů. Pan Žurek zorganizoval sbírku a uvedl zde na stránkách číslo účtu. Také jsem peníze posílala a vím tedy o čem mluvím. Primátor to dnes smetl, že mažoretky dotaci dostaly. Ano, dostaly, ale až minulý rok, kdy po předchozí kritice a ťafce od občanů to už ZM neriskovalo.

  reagovatach2018-12-10 18:30:02

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Dneska to vidím tak do půlnoci. Kdyby začínali v 16:00 jak minulý období, tak tam budou možná do tří do rána :D

  reagovatokaroura2018-12-10 18:27:54

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Mám podobnou firmu a musím souhlasit. Hýzl netuší co ho čeká. Protože Teplo se bude kroutit a tvrdě vše fakturovat. Měřínský se bude kroutit když za ním přijde s nataženou rukou.

  reagovatJednateli2018-12-10 18:17:50

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Provoz sportovišť s.r.o.

  Pobavil mě p.Dostál, když na dnešním zastupitelstvu přítomným sdělil, že pan Hýzl funkci jednatele nepochybně zvládne, protože "hlavním úkolem jednatele bude sledovat, jestli se někde netopí či nesvítí zbytečně " ... Tak já jsem jednatelem své vlastní s.r.o. od roku 1995, mám okolo 50 zaměstnanců na asi 6 pracovištích a panu Dostálovi bych rád sdělil, že jako jednatel pouze nesleduji, zda se někde nesvítí či netopí zbytečně. Kdybych zde měl popsat, co všechno jako jednatel musím znát a dělat, tak bych hustě popsal stránku A4...

  reagovatJednatel2018-12-10 17:34:58

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Jarda Hýzl

  a nikomu nevadí střet zájmů? Hýzl jako majitel plavecké školy si sám sobě bude rozhodovat o výši pronájmu za bazén??

  reagovatstřet zájmů ?2018-12-10 13:56:50

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Jarda Hýzl

  bude místo Marka Dostála jednatelem nové městské s.r.o. - Provoz sportovišť = přerovský bazén, penčické koupaliště, zimák a sportovní hala. Plavat, běhat a jezdit na kole Jarda umí, takže kvalifikaci na to má. A že veřejnost chce výběrové řízení, tak na to ať zapomene ! Copak Střelec (ANO) či Navrátil (ANO) dělali nějaké výběrové řízení ? Taky nedělali, takže tohle nové korýtko bude naše...

  reagovatODS2018-12-10 13:12:03

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:ZVYSENI POPLATKU a dotace na kanára NE!!!!v žádném případě

  Babi, když nebudeš třídit, připrav se na další zdražení. Pak můžeš ještě vyhrožovat, že nebudeš vyhazovat do popelnic, ale z okna. Jako cikáni. Tak to se připrav na další zdražení. Nebo neplať vůbec, a to se my připravíme na další zdražení.

  reagovatale babi2018-12-10 10:38:46

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:ZVYSENI POPLATKU a dotace na kanára NE!!!!v žádném případě

  Poplatky za odpad spíše zlevnit a nezvyšovat, ať každý řádně platí za popelnice a je zapotřebí řádně poplatky vybrat od všech nevyjímaje romů. Pokud se zvýší poplatky, tak nehodlám a nebudu třídit odpad! a bude nám líp- ANO

  reagovatbabička2018-12-10 10:20:00

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Dnes konečně vystoupí Koňský chrup

  V Přerově se proslýchá, že dnes konečně na zastupitelstvu promluví Koňský chrup k mravním otázkám, které otřásly přerovskou politickou scénou. Bude se prý ptát, jak na to, když má tak velké zuby!

  reagovatshow must go on2018-12-10 08:49:12

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Uvolněnému radnímu je dle nařízení vlády č. 318/2017 přiznána odměna 61.636,-Kč.

  reagovatLibor Slováček2018-12-10 08:44:56

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Drazí odpověď

  Mě snad šlahne jestli je to pravda , že neuměl p. Navrátil má 70.000 Kč. Je to normální,tolik vyhozených peněz za nic !!! Kde jsme to? A co to heslo: ANO bude LÍP , je krásné, ale zatím nevidím, že bude líp a krásně. Tož co jsme chtěli to máme!! Koalice to je do nebe volající, už s tím něco udělejte a nenasírejte nás občany!!!

  reagovatdechberoucí2018-12-10 03:32:40

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:ZVYSENI POPLATKU

  Zvýšemí poplatků za odpad,ani náhodou. V okamžiku navýšením poplatků ,občané přestanou třídit odpad a to potom bude hrůza. Zastupitelé buďte proti navýšení!!

  reagovatPozorovatelka2018-12-10 03:06:53

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Libor Slováček

  Jirko přijď. Sice už asi nemáš v rukávu žhavá témata typu výše odměn sekretářky v Teple, ale stejně přijď, něco vymyslíš.

  reagovatsprávně asi mělo být : přerované a Kohoute2018-12-09 21:33:20

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Libor Slováček

  vždyť ty se všude vždy rád pozveš sám, sám si povykládáš ty své jediné pravdy, sám se pochválíš, sám si pobrečíš, sám se utěšíš, sám si rozhodneš o vině i trestu,... tak se tak blbě neptej!

  reagovatKohoute,2018-12-09 21:31:20

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Jano K

  nej nej nej kokot, kterého kdy Přerov viděl a slyšel. Je to podle většiny občanů správně?

  reagovatKohoute a ty jsi ten2018-12-09 21:23:34

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Libor Slováček

  Zvete i mě? To je milé......;)

  reagovatJiří Kohout2018-12-09 21:21:14

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Výbuch bomby na Lančíkové ulici.

  Je podezřelé, že Dostálovo sexuální harašení a Navrátilovy peníze jsou tady senzací a o výbuch nástražné výbušniny na domku redaktorky Přerovska není zájem. Slouží Dostálův sexuální exces a Navrátilovy prachy jako zástěrka a nebo je v tom něco jiného?

  reagovatPřerovan.2018-12-09 20:34:12

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Vážení přerované, přijďte prosím zítra na zasedání Zastupitelstva ! Bude se schvalovat rozpočet na rok 2019, bude se diskutovat o poplatcích za svoz odpadu a v neposlední řadě se bude diskutovat nový Jednací řád Zastupitelstva. V návrhu jeho znění je, že Zasedání musí být nejméně jedenkrát za 3 měsíce (bylo zpravidla jedenkrát měsíčně), úplně zmizel čas, na který by mělo být zasedání svoláno a zůstalo, že Zastupitelé dostanou materiály zpravidla nejméně 10 dní před zasedáním. Realita může být dost tristní - zasedání ZM bude po 3 měsísích, vzhledem k obsáhlosti programu ho může primátor klidně svolat na ranní hodiny a nedokážu si představit, jak zastupitelé stihnou kvalitně prostudovat materiály po 3 měsících, když na to budou mít jen 10 dní. A to rozhodně ne na všechny, protože dosavadní praxe je, že máme 3. zasedání ZM a už 2x jsme dostali materiály k dispozici pouze 3 dny před zasedáním... Budu samozřejmě podávat protinávrhy, ale je potřeba, aby koaliční zastupitelé opravdu slyšeli názory veřejnosti ! Jinak se obávám, že zase koalice pojede jako hlasovací stroj a co nejvíce znepříjemní práci opozičním zastupitelům a de facto "vyautuje" veřejnost z možnosti se zasedání ZM osobně zúčastňovat :/

  reagovatLibor Slováček2018-12-09 20:23:50

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:pocitejte se mnou jak a kde koalice rozhazuje vase penize

  Prachař měl 20.000,-. A že vše proběhlo s mosty tak rekordně rychle, bylo i jeho zásluhou. Měl možnosti, schopnosti a to zužitkoval. Že by někdo z vedení za rekordnost projektu veřejně poděkoval p. Prachařovi, ani náhodou. To si Měřínský užil při otevírání mostu sám, ostatně on vůbec tak nějak vykrádá zásluhy. A výkup pozemků - určitě to šlo rychleji a není na co čekat. Tu "vyžírku" jak to nazýváte, koalice vyprovodila a máme tam Navrátila. Který na rozdíl od Prachaře je neschopný, bez zkušeností a zadarmo drahý. My mu ovšem budeme platit královsky... takový malý zaopatřovací ústav to naše město.

  reagovatach2018-12-09 20:08:38

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:pocitejte se mnou jak a kde koalice rozhazuje vase penize

  Že Puchalský platil srovnatelné peníze borcovi, co suploval práci SŽDC, říkalo se tomu "pomoc s výkupem pozemků" a představovalo to psaní výhružných dopisů problémovým majitelům, tě nesere? Ani nevím, jestli už toho vyžírku zrušili, spíš bych řek, že ne. Někdo brání tomu slepenci, co vypisuješ, aby nezištně pracovali pro město? Kdo?.

  reagovatche2018-12-09 19:49:23

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:pocitejte se mnou jak a kde koalice rozhazuje vase penize

  superhrubá mzda je 94.000,- a tu musí zaměstnavatel vydat. 4,5 mil. za volební období.

  reagovatNavrátil je větší dáreček2018-12-09 19:18:19

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pocitejte se mnou jak a kde koalice rozhazuje vase penize

  80 000 Kc jednorazove - par zbohatlikum kteri se chteji za mestske penize podivat na kanara.........70 000 kc mesicne : korytko Navratil (placena funkce protoze na neho nezbylo misto v rade mesta) = 840 000 kc/rok x 4 = 3 360 000 kc/4 lete obdobi.........20 000 kc/mesicne : korytko sprava sportovist pro oralniho demokrata za jeho zajimave zasluhy = 240 000 kc/rok x 4 = 960 000/4 lete obdobi........celkem tedy zatim po prvnim mesici vlady nove koalice : 80 000 + 3 360 000 + 960 000 = 4 400 000/4lete obdobi Ano vazeni obcane pokud to tak pujde dal tak se mame na co tesit ....jiz nas okradaji o 4 400 000 a to si napsal Zacha ze se nam o finance radne postaraji. Co nas ceka v druhem mesici tohoto koalicniho vedeni ANO + ODS (fuj hnus) + KDU/CSL???? Doufam ze se ta sex parta v Lednu pristiho roku s omluvou obcanum mesta rozpadne. V zastupitelstvu mame dost slusnych obcanu kteri jsou schopni pro mesto nezistne pracovat : Pospisilik + Slovacek + Prachar + Horky + Tomanikova.........a mame radu kterou by si konecne Prerov zaslouzil.

  reagovatno2018-12-09 18:48:23

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Město má tolik peněz, že neví kde je utratit

  Město prý chce koupit chodník před vlakovým nádražím včetně parčíku s mašinkou. Má se o tom zítra jednat na zastupitelstvu. Cena, za kterou to chtějí dráhy prodat je prý 3,5 mega. Tak tedy za prvé, Ti divoši z SŽDC musí být na tom sakramensky špatně, když se chtějí zbavit chodníku okolo vlastního nádraží. Asi hoši v Praze nemají na odměny. Za druhé, proč Ti debilci z našeho města chtějí ten chodník za 3,5 mega koupit? To magistrát už opravdu neví co s penězi? Jestli tam chce primátor povolat zametače odpadků a posadit nějaký truhlík s kytkou, kvůli tomu snad nemusí město ten chodník kupovat. Na radnici sedí jeden idiot vedle druhého. V soukromém sektoru by dostali takový kopanec do prdele, že by měli modřinu ještě v truhle.

  reagovatAleš D. - Jižní (bývalý železničář)2018-12-09 18:29:08

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Jano K

  Doufáte správně, Radek Pospíšilík je to nej nej nej nej co Přerov potkalo. Je to tak podle stranické příručky o propagaci Prosperity správně?

  reagovatJiri Kohout2018-12-09 17:07:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tenistum, co pinkaji a plati si rocni poplatek je to fuk. Ti si dokazi koupit za 150 kacek listek koupit sami. Toto je zase jen rozezranost pro par vyzirek z mesta a radnice aby se mohli nazrat a predvadet. Nakopat do prdele by to chtelo. Ale vsechno je to dusledek, ze sereme na volby a kdyz uz tam jdeme, tak volime ani nevime jakou svini.

  reagovatJitko2018-12-09 17:00:08

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Volič Prosperity

  Doufám, že Prosperita nebude podporovat rozhazování peněz, jako teď dotace na nějakého Kanára. Doufám, že si pan Pospíšilík si svoje zastupitele uhlídá a přesvědčí, že pro ně prosperita není prázdné slovo. Už se těším na hlasování, budu vás v telce pozorně sledovat.

  reagovatJana K2018-12-09 16:55:41

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE 80.000 Kč - Pro :mažoretky, školy, domovy pro seniory a né na kanára

  Naprostý souhlas, město má spoustu podfinancovaných oblastí, kde se sdružují naše děti. Dobrovolní hasiči, aby mohli udržet svoji techniku v provozuschopném stavu, musejí sbírat železný odpad po dědině, dělat tombolu na plese, nosit si nářadí na opravu techniky z domu. Dělají to proto, že je to baví. Od nás ostatních si zaslouží veřejného uznání, neboť jejich činnost na rozdíl od akce Zlatý kanár je veřejně prospěšná. Město v roce 2019 má v rozpočtu selektován příspěvek na provoz techniky dobrovolných hasičů cca 240 000,- na 8 hasičských zbrojnic. To je asi 30 000,- Kč na jednu hasičskou zbrojnici. Dotace na Zlatého kanáre 80 000,- Kč, to je opravdu paráda proti celoročnímu příspěvku 30 000,- Kč na techniku dobrovolných hasičů. Ty nýmanty, kteří to podpoří, je potřeba poplácat krompáčem po zádech. Lidi zajímejte se, jak se k tomu postaví naši zastupitelé během hlasování. Přece v Přerově nemůže být tolik tenistů, kteří tuto rozkrádačku podporují. Už letos dostali 8 miliónů na dostavbu haly. TK Precheza je nenasytná saň, která nás všechny okrádá o investice do tolika potřebných projektů a vlastního majetku.

  reagovatJitka2018-12-09 16:46:31

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Nenasytný VIP klub TK Precheza

  myslíme, že není na místě, aby město vyhovělo, už dostali 8 000 000 už to stačilo, město není dojná kráva- když chtějí pořádat kanára, tak aťˇ si kanára financují sami

  reagovatPozorovatelka2018-12-09 15:42:25

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE 80.000 Kč - Pro :mažoretky, školy, domovy pro seniory a né na kanára

  Jestli město má 80.000 kč nazbyt, tak ať se peníze dají na potřebné věci a né na jakéhosi zlatého kanára! Jedná se o zbytečně vyhozené peníze-jsou užitečnější věci než nějaký kanár! .Když na to nemáme tak do neděláme- to je heslo,tak ať se tím pořadatelé řídí!!

  reagovatpřerováci2018-12-09 15:29:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE 80.000 Kč - Pro :mažoretky, školy, domovy pro seniory a né na kanára

  Jestli město má 80.000 kč nazbyt, tak ať se peníze dají na potřebné věci a né na jakéhosi zlatého kanára! Jedná se o zbytečně vyhozené peníze-jsou užitečnější věci než nějaký kanár! .Když na to nemáme tak do neděláme- to je heslo,tak ať se tím pořadatelé řídí!!

  reagovatpřerováci2018-12-09 15:29:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Příspěvěk 80000,- na Zlatého kanára zrušit. Dostali 8mio-už to stačí

  Není to tak dlouho co manželé Huťkovi dostali na tenis 8mio !! a mažoretky, nic!!! Kdo chce jít na kanára, tak ať si vstupenku každý laskavě koupí sám. Raut není potřeba z našich peněz. Ať se každý doma nají a nemusí jít na rautu! Jestli na to nemají tak ať nic nedělají!!! Nevím proč by město přispívat, okamžitě zrušit příspěvek!!!

  reagovatpřerováci2018-12-09 15:04:23

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • zvolili

  jste si ANO tak si ty sračky vyžerte,kde nevládne ANO je dobře!

  reagovatdementi2018-12-09 07:53:56

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Turecké hospodářství

  Ředitelé základních škol nemají prostředky, aby mohli vymalovat. Když jdu na třídní schůzky, tak je mi z toho špatně, kam moje dcerka musí chodit. Kurňa, město pořád někde sere do něčeho peníze, např. 80 táců na poblbaného Zlatého kanára, a přitom o vlastní majetek se neumí řádně postarat. Bavil jsem se s uklízečkou, nemá ani pořádný hadr na zem. Pracovní oblečení si pere za svoje, boty od zaměstnavatele nedostala. Město šetří na nesprávném místě, jinak by nezbylo na nesmysly. Je po volbách, takže vážení noví zastupitelé, přestaňte se starat o svůj prospěch a myslete taky na ostatní.

  reagovatTatík2018-12-09 01:05:55

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • kdo

  to bude divadlo s Dostálem a dotace zapadnou nimi diskuzi. Jak se k tomu postaví jednotliví zástupci občanů, strany, koalice či opozice. Kam a jak se rozdělí komouši, sledujte, bude Nekl v čele Kontrolního výboru a už budou vázáni. To je špína a špína, občané to si zasloužíte !

  reagovatBéčko2018-12-09 00:03:09

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Už

  Sdělovací prostředky prý nesmí o výbuchu informovat veřejnost. Redaktorka Uvírová se prý bojí něco říct. No a tak tady máme zprávy typu Dostál a jeho sexuální úlety, kolik má Navrátil peněz a tak. Prostě mlžení a to by se nemělo toelrovat.

  reagovatPřerovan.2018-12-08 17:52:20

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Příspěvek 80000,- Kč na Zlatého kanára je okrádání občanů přispívajících do rozpočtu města

  Ti vadí 80 tyček na jednorázový raut. Skoro tři mega měsíčně, na co tě přijdou ti pistolníci, co ti nasazujou botky a od 7 do 8 hlídaj před školama, tě neserou?

  reagovatzilvare2018-12-08 16:35:42

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Drazí

  ,Tomas Navratil na tom miste dopravniho experta nesedi za 60 000Kc,ale podepisoval 70 000kc.

  reagovatMirek Sekáč2018-12-08 15:14:41

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Příspěvek 80000,- Kč na Zlatého kanára je okrádání občanů přispívajících do rozpočtu města

  Když zastupitelé a vybraní úředníci nepřijmou nabízenou volnou vstupenku na Zlatého kanára včetně hostiny na Hotelu Jana, rautu jak se dnes moderně nazývá a nebude jim líto zaplatit si vstupenku a náklady na pohoštění ve velkém stylu, nemusejí se daňový poplatníci skládat na tuto nesmyslnou komerční akci. Věřte tomu, že 99% obyvatel Přerova je přerovský tenis u prdele. Přerované mají úplně jiné starosti.

  reagovatZilvar2018-12-08 12:23:00

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Orální sex v RM

  Proboha lidi, tady nejde o to, že nějaká zoufalkyně poskytla rozkoš v podobě orálního milování nějakému dnes už bývalému radnímu. Mám vážné obavy z nákazy naší radnice, že tyto sexuální praktiky orálního sexu praktikují mezi sebou sami radní. Podívejte se třeba na Střelce, ten už z toho začal i švidrat. Takhle kdyby to dělaly všechny profesionálky nejstaršího řemesla, tak by každá ku..rva švidrala. Při rozkoších těchto typů se domnívám, že je potřebné míti oči zavřené.

  reagovatLucka2018-12-08 09:45:34

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • se něco dostalo ven o té bombě,,?

  reagovatobčan2018-12-08 07:34:50

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:tak pokud si chce ANO zachránit v Přerově hlasy,

  Dobra poznamka

  reagovatHmmmm2018-12-07 22:38:08

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • tak pokud si chce ANO zachránit v Přerově hlasy,

  tak by měla nejdříve zrušit post uvolněného radního přes dopravu = Navrátilovo korýtko (je neschopnej a bude z toho akorát průser) a hned potom nahradit labilního Měřínského na postu primátora. Lidi jako tito nemají ve vedení města co pohledávat ...

  reagovatPro Hmmmmm2018-12-07 22:34:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pokud si chce ANO zachranit v Prerove hlasy MUSI

  OKAMZITE zrusit koalici s ODS....Prece nemohou vest mesto se spolkem ktery vedel o sexualnim haraseni prerovskych zen jednim z vedoucich clenu teto strany. Byla jedina nebo kolik jich vubec bylo ?

  reagovathmmmmm2018-12-07 22:26:01

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Příspěvěk 80000,- na Zlatého kanára zrušit.

  Naprostý souhlas. Žádné prachy na kanára. Ovšem více mne zajímá ta bomba u té redaktorky Uvírové. Tohle hodně smrdí.

  reagovatPřerovan.2018-12-07 22:24:17

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Provoz sportovišť - nová městská s..r.o.

  tož dovčíl uvedená sportoviště spadajů pod Teplo, kde je expertů dost :-)

  reagovatDovčíl2018-12-07 22:19:06

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Provoz sportovišť - nová městská s.r.o.

  Kdo je řídil dovčil?

  reagovatAle je.2018-12-07 21:59:23

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Provoz sportovišť - nová městská s.r.o.

  Koukám na "materiál na stůl" do zastupitelstva, dnes schválený radou města. Tak tohle mělo být to korýtko pro Dostála, které si vykřičel v ODS i ANO. Tak jen doufám, že na to místo jednatele udělají výběrové řízení, vést firmu se 40 zaměstnanci a se 4 různými pracovišti není jednoduchá záležitost...

  reagovatUž se to ví.2018-12-07 21:32:14

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Příspěvěk 80000,- na Zlatého kanára zrušit.

  Proč by mnělo město platit jakési slavnostní setkání VIP profesionálních tenistů, o jejichž příjmu se řadovému občanovi ani zdaleka ani nezdá. Spousta lidí žije od výplaty k výplatě. Proč přispívat někomu, kdo to ani zdaleka nepotřebuje? Copak všichni platíme poctivě daně a různé poplatky, aby nakonec to zůstalo v kapse horní stovce lepšolidí v Přerově?

  reagovatJana B.2018-12-07 20:15:36

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Re: prerovan

  Proč? Tuším že to má něco s chemií společného..

  reagovatMirek2018-12-07 06:56:28

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • bude v tomto období nuda. Nové vedení města pro srandu, obžalovaný radní a výbuch u privilegované přerovské novinářky. Hezké vánoce. Jo a přišel včera Mikuláš?

  reagovata prej to2018-12-06 09:03:56

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Kde je

  Také jsem to v Hanáckém večerníku četl. Ovšem to je tedy pecka. A co na to redakce Přerovských novin?

  reagovatPřerovan.2018-12-05 18:33:24

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Kde je

  Lančíková ul a nevím ani kdo tam bývá pište přesněji!

  reagovatNEVÍM2018-12-05 17:58:20

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:To už je trochu moc - že by přerovská Kuciaková ?

  Jen se podivejte kdo tam také kousek byvá. To je ale náhodička.

  reagovatLevicový volič2018-12-05 17:11:51

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • To už je trochu moc - že by přerovská Kuciaková ?

  http://www.hanackyvecernik.cz/zpravy/prerov/v-prerove-byl-spachan-bombovy-atentat-na-redaktorku-deniku-na-pripad-je-uvaleno-embargo

  reagovatNesouhlas s jakýmkoliv násilím2018-12-05 16:50:39

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Výbuch bomby na Lančíkové ulici.

  Nevíte někdo proč vybuchla bomba na domku redaktorky Přerovska Uvírové: Prý se to stalo minulý týden v noci z pondělka na úterý. PČR o tom nechce mluvit, ale něco o tom bylo napsáno v Hanáckém večerníku.

  reagovatPřerovan.2018-12-05 15:38:01

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tak so kurva?????????????

  Nejvíc odpadu produkují čmoudi. Je třeba zahájit vybírání poplatků i od nich. Jsou prý taky lidé,nebo ne????????

  reagovatArtaban2018-12-05 13:41:07

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • mažoretky

  když mažoretky (děti) jely na MS, kde prezentovaly město a hlavně ČR, město jim dotaci 10.000Kč neposkytlo. To jsme se skládali my občané - a poskládali. Přispívat na VIP akci, kde se budou jen natřásat peříčka - proč? Pokud společnost má 1.600 000Kč na akci, nejde o to, že by na celou akci neměli, ale proč si necucnout a pozvat zástupce města. Nejde ani o avizovanou prezentaci města, těžko utají, kde se akce koná i bez dotace. Jestli má město zbytečných 80.000 tisíc, ať je dá navíc do sportu pro přerovské děti.

  reagovatach2018-12-05 13:07:28

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • ZVYSENI POPLATKU

  jestli zvysite poplatku za svoz odpadu, tak uz nebudu tridit odpad. Do ted tridim odpad, plast, papir, sklo i bioodpad. Jestli zvysite poplatky za svoz odpadu, tak ja osobne s tridenim odpadu koncim !!

  reagovatpro ZASTUPITELE2018-12-05 12:54:39

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • PETRE

  Naco tedy okrádat město když město ho nepořádá dle níže uvedeného je vás dost na sponzorování!

  reagovatxxx2018-12-05 12:30:39

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Každému zastupiteli jsou nabídnuty dvě volné vstupenky, to je 75 VIP vstupenek celkem

  Ať se nerozdávají volňásky pro VIP persony, každý nechť si lístek poctivě koupí za své. Proč by město mělo dotovat svačinku po náročném kulturním zážitku našim zastupitelům? Jsem zásadně proti dotaci 80 000,- Kč z veřejných peněz města. Každému zastupiteli byly nabídnuty dvě volné vstupenky, které ve skutečnosti zaplatí občan svými daněmi a poplatky městu. Vážený pane, Vážená paní dovolte nám, abychom Vás pozvali na slavnostní vyhlášení výsledků 26.ročníku ankety magazínu Tenis o Nejlepší české tenisty/tenistky za rok 2018, pořádanou TK PRECHEZA PŘEROV z.s. a Sport Managementem ve spolupráci s ČTS a TV NOVA Z l a t ý k a n á r 2 0 18 Konaný ve středu 12.12.2018 od 20:00 hod v tenisové hale v Přerově. Moderují: Petr Suchoň a Klára Koukalová Suchoňová V rámci kulturního programu se představí česká skupina MIRAI, slovenská star Celeste Buckingham a Petr Rychlý. Po skončení pořadu, cca v 22:00 hod bude připraveno v hotelu Jana rautové občerstvení, na které jste srdečně zváni. Petr Huťka prezident TK PRECHEZA Přerov

  reagovatJarda P.2018-12-05 12:11:28

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Posílení policie a stážníků

  Ono to s tím posílením policie a strážníků to nebude zase tak horké. Z těchto dvou složek tam nikdo nechce dobrovolně chodit. Buď by jim to bylo přikázáno za trest dohadovat se cigány, anebo raději se na to vykašlou a dají žádost do civilu. Představte si stát pořád na Husově ulici, to snad nevydrží nikdo normální. To se zkrátka jen tak bez nepříjemností uhlídat nedá.

  reagovatDalibor2018-12-05 11:41:19

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • ODS si už dávno přivlastnila tenhle web, ti, co se občas pokusí sem napsat něco slušného a k věci, je virtuálně ukamenován...

  reagovatKryštof2018-12-05 11:36:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Anonyme

  Nedělko to snad nemyslíš vážně. To si děláš před svátky srandu z lidí tohoto města ? Lidi z prevence bez jakých koliv pravomocí, bez vzdělání a tito lidi nahrazují práci MP a státní policie. To snad není normální. Ještě by to chtělo Vietnamské , Polské, Ukrajinské asistenty. Místo posílení policie ČR, nebo MP si město vymyslelo s Kohoutem a Netopilovou akci, jak zaměstnat 8 cikánů a nechat navzájem se plácat po ramenou. Bude jen dobře, když tento projekt za statisíce konečně skončí.

  reagovatobčan města2018-12-05 10:52:40

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Anonyme

  Pokud řešíš jejich postávání, a tvůj pohled je- vidět každýho fedrovat lopatou, aby jsi byl spokojen, očividně si problematku absolutně nepochopil, a pouze tvůj mozeček něco křečovitě plodí. Kdyby tady tento program nebyl, tak by ta kriminalita černých, byla mnohonásobně větší.

  reagovatPetr Nedělka2018-12-05 08:21:42

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Zrušení prevence.... či podstoupení pod Koubu

  Je nesmysl. Tuto věc považuji za jednu z nejlepších prací, co minulá koalice stvořila. Tipuji, že to půjde do kytek. Zvýšení odpadů...poplatku...beru, s tím nemám problém. To má logiku. Dalibor by si mohl uvědomit, že TK Precheza, je pouze nátev kvůli letitému sponzorovi klubu, a nemá nic jiného společného s Prechezou. A jinak, sleduji pozorně, jak bude pracovat Navrátil na dopravě, zatím nula....a práce 3 prdele. ANO bude líp.

  reagovatPetr Nedělka2018-12-05 08:18:43

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Anonyme

  postávat s ostatními cigány celý den u mašinky a zašívat se v hernách je podle vás p. Kohoute ta jejich (APK) práce? Dokázat, že chtějí a umí pracovat mohli u vašeho dalšího cigo-projektu ve spolupráci s ÚP a TSMPr a dopadlo to jak? No k vašemu zděšení, pro zbytek světa ovšem očekávaně, nijak. Vysmáli se vám do ksichtu s lékařským potvrzením o doživotní neschopnosti pracovat v kapse. Takže si je nastěhujte k sobě domů, když je vám po nich tak smutno a vám jich tak líto. Vy se buď na oko staráte o cigány nebo udáváte lidi, hezký životní úděl jste si vybral.

  reagovatChodit po ulici s rukama v kapsách,2018-12-05 08:13:48

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Těším se na vystoupení ráčkujícího HotJohna, na afektovanou Nedobilku a mlčícího Šenkýře

  Určitě se dozvíme, kdo koho poplácal po řiti. Potom si popovídáme o majetcích radních. Prostě, SpPP opět pobaví! Nemohl by přijít do hlediště taky Kyky a Puchna? Aby byla prča!

  reagovatdžordž slepice2018-12-05 07:51:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tenisový klub

  je dost bohatý a spojení z Babišem miliardářem na to mají aby to financovali sami kdo tam chodí jen bývalí a dnešní tenisté a pár radních!

  reagovatTenista2018-12-05 07:39:33

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Dalibore

  musíš pochopit, že někdo musí zaplatit těch 20 VIP vstupenek, které pak páni radní za tu schválenou dotaci dostanou. Nebo po nich chceš aby si kupovali vstupenku za 150 Kč ?

  reagovatAle2018-12-05 00:30:31

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Kde je správný hospodář?

  Nesouhlasím s dotací Zlatého kanára z peněz města. TK Precheza je soukromý VIP klub, který je 98 % obyvatel ukradený. Takovéto akce by měla být sponzorována pouze ze soukromých peněz. Precheza je úspěšný podnik, ať si tyto VIP slavnosti sportovních celebrit financuje sama. Většina občanů se spíše zajímá, kolik si bude muset odložit na zaplacení poplatků za odpad. Všechno ve městě zdražíme, abychom jsme si potom mohli dovolit financovat hovadiny. Zastupitelé v minulém volebním období schválili už z našich peněz 8 000 000,- Kč na dostavbu nové haly. Nezajímá mne přerovský tenis, zajímá mne, kolik nízkopříjmových občanů se musí různými poplatky a daněmi městu poskládat na potěšení pár vyvolených.

  reagovatDalibor2018-12-04 23:24:54

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Anonyme

  Podobné kecy nic nevyřeší, romskou problematiku už vůbec. stejně jako Kouba. Hrdinů neschopných se podepsat, se tady vždycky najde dost.....v tom je bažina nekonečně veliká......pracovali celé roky. To je divné, že......to musí skončit....;) chápu.

  reagovatJiří Kohout2018-12-04 21:27:21

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • GAME OVER :-)

  reagovatKohoute2018-12-04 21:13:49

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Anonyme

  bych se raději nehlásil a už vůbec bych se s tím, že jsem dělal cigánskýho barona, nikde nechlubil. Ikdyž vlastně na to teď celkem všichni slyší, když se těm cigánským chudáčkům někdo věnuje, tak je IN. Tak to potom sorry.

  reagovatK takové aktivitě s APK2018-12-04 21:06:44

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Anonyme

  po tvých APK, tak si je vezmi do té své firmy a můžeš jim také zdarma rozšířit dovednosti a udělat z nich superajťáky jako jsi ty. Chachacha

  reagovatKohoute, když ti bude takový smutno2018-12-04 21:01:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Anonyme

  Vy jste mi docela buřt. Psychiatra dělat nehodlám......

  reagovatJiri Kohout2018-12-04 21:00:26

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Chytráku

  Ví opět dříve než všichni jak to všechno bude. Bulí, jak když se děcku sebere hračka. Chudáček to přeci dělal zdarma a pro potřeby města. A teď mu to ten blb Kouba všechno zboří a on už nebude ten nej cigánskej kámoš a baron! A výsledek toho dementního programu APK? Jedno velký hovno! Protože cigánům těm je tu hej,.... Tak a teď se tady Kohout na tuty zase vybleje s přednáškou o kvalitě a potřebnosti APK, že ano? Kohoute dojdi na ZM a tam si pobreč, obhajuj ten svůj nesmysl a vztekej se ty neanonymní zelenej hrdino. Tady ti v tom nikdo nepomůže, protože je to podle tebe bažina kam píše a čte to jen pár lidí pod spoustou nicků přeci.

  reagovatKohout už zase věští z koule.2018-12-04 20:57:54

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Anonyme

  A jinak toto usnesení přestalo platit automaticky mým odchodem z funkce radního. Bylo to pověření pro radního - mimo korýtko, zadara...... Takže marnost. A na ostatní mají manažera prevence.

  reagovatJiri Kohout2018-12-04 20:49:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Chytráku

  Stačí trochu myslet - Kouba celou dobu tento projekt kritizoval......jaký je důsledek tohoto rozhodnutí? Rozopání práce jiných......smyslplnost nečekám. Neměl po celé čtyři roky co z opozice kritizoval prací, kterou jiný zastupitel zdarma vykonával pro potřeby města. A jak jsem uvedl, bořit umí kdejaký blb....na to nepotřebujete ani základku.......

  reagovatJiri Kohout2018-12-04 20:45:30

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:To je fofr

  zkuste si to nejdřív přečíst, a pak teprve placate kraviny. Píše se tam: Rada města Přerova v souvislosti s ustanovením a obsazením pracovní pozice manažera prevence kriminality na Magistrátu města Přerova, podala svým usnesením 1748/48/10/2016 návrh zastupitelstvu svěřit Ing. J. Kohoutovi úkoly v oblasti samostatné působnosti: prevence kriminality, včetně projektů souvisejících s aktivní politikou zaměstnanosti. Zastupitelstvo tento návrh schválilo. S ohledem na fakt, že již Ing. Kohout není členem Zastupitelstva města Přerova, je navrhováno toto pověření zrušit. Pro zachování kontinuity v naplňování úkolů souvisejících s prevencí kriminality je navrhováno svěřit tyto kompetence náměstkovi primátora Mgr. Petru Koubovi.

  reagovatČtení - učivo prvního stupně základní školy2018-12-04 20:36:24

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • To je fofr

  10.2 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Přerova - prevence kriminality - Rozkopat 4 letou práci někoho jiného umí každý blb, těmhle na to stačil měsíc ve funkci a pochybuji, že něco jiného smysluplného vymyslí......jinak mimořádná rada v pátek a avizované materiály na stul znamenají pěknou máčku, která nemá vyjít dříve najevo, až na zastupitelstvu. Zápis rady bude vyvěšen asi tak nejdříve v úterý........

  reagovatJiri Kohout2018-12-04 20:29:48

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • V pátek na mimořádné radě.

  reagovatJo2018-12-04 19:19:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Neboj, jednatelské korýtko pro Marka Dostála se chystá.

  Bude ho mít v nové městské s.r.o. - Provoz sportovišť. Dyk je trenér, ne ? Obvinění, neobvinění...

  reagovatČtenář2018-12-04 18:51:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • A kdy dostane jednatelské korýtko Marek Dostál ?

  Až bude soud ? To už bude dost ostuda né ?

  reagovatPepa2018-12-04 18:35:12

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tak

  Kdyby jsme nevyváželi odpad cikánům,kteří neplatí,mohlo by se i zlevnit.

  reagovatTAK TÁK2018-12-04 18:28:38

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tak na Babišovu

  Prechezu se vyserte. a dejte to na odpad když je pořád málo, měli by jste vymáhat za ty kteří bydlí na Bratrské a mají miliony na pozemky a nebudete muset nasírat lidi navyšováním!

  reagovatBORDEL2018-12-04 18:06:56

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • to cumite co ?

  v politice jde prece vzdy pouze a pouze jen o korytka a o prachy. Az to pochopite pak dejte vedet co s tim. Dotace pro tenisty - no jo ony ty hvezdy pak ziji na Kanarskych ostrovech, tady si udrzuji byt, dane samozrejme plati buhvi kde a na svuj klub ktery je vychoval serou z vysoka. Kdyby kazdy dal milion ze sveho kluby by nemusely zebrat stale po mestech. Odpadky - Babis vsem pridal desetitisice a dal i duchodcum jakousi almuznu a tak hned o ne musite prece prijit. Prachy se prece musi tocit kolem dokola. Jinak - co jste si zvolii to mate tak ted 4 roky muzete pouze drzet hubu a krok. Jo a nezapomente si koupit to levne polske "maslo" a tesit se z burcaku na namesti.

  reagovatvolove2018-12-04 16:03:44

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Nenasytný VIP klub TK Preceza

  Dotace pro Sport Management s. r. o. na akci Zlatý Kanár , žádost je 100 000,- Kč, město navrhuje schválit 80 000,-Kč. Je třeba si připomenout, že TK Precheza už dostala tento rok 8 000 000,- Kč na dostavbu haly.

  reagovatJednatel2018-12-04 15:31:15

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • poplatky za odpad

  Na MZ se bude projednávat možné zdražení za komunální odpad. Ve hře jsou tři varianty. 1) ponechaný stav 650,- Kč , 2) zdražení na 700,- Kč, 3) zdražení na 730,- Kč.

  reagovatČtenář diskuze2018-12-04 15:19:06

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • jednání zastupitestva

  prý má být v návrhu termínu zastupitelstva 1 x za 2 měsíce? Je to pravda. Prý je to někde u Slováčka na Facebooku, ten nemám.

  reagovatxxl2018-12-04 14:35:17

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • je tam několik výživných bodů. Informace z rady tam bude asi programové prohlášení rady, dále na programu zrušení prevence kriminality, složení výborů, i když v přílohách členové navržení nejsou??, vyhláška o komunálním odpadu, jedná se prý o navýšení ceny za odpad. + co donese opozice. Je potřeba se podívat přímo na stránky města do příloh.

  reagovat...2018-12-04 14:32:43

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


Další články - Články z Přerova, Přerov, PřerovskoPoplatky za odpad

publikováno 05. 12. 2018 sekce: Vaše články
komentářů: 209
se mají částečně zvýšit, neb město doplácí asi 104 kč na občana .

Radního Přerova obžalovali, že donutil k sexu zaměstnankyni v nouzi - a sakra

publikováno 05. 12. 2018 sekce: Vaše články
komentářů: 390

Přerovský podnikatel a radní za ODS Marek Dostál bude u soudu čelit obžalobě ze sexuálního nátlaku.

Volební preference 2019. Aneb jak Piráti síli a TOPka umírá

publikováno 03. 12. 2018 sekce: Vaše články
komentářů: 11

Volební preference prosinec 2018 – volební model Kantar TNS
I prosincové volební preference vyhrálo hnutí ANO s 32,5 % a nepotvrdila se tak ztráta po kauze Andrej Babiš junior.

Přerov – dopravní Kocourkov, nejzauzlovanější dopravní uzel ve střední Evropě …a věru vhodné sídlo pro Vysokou školu logistiky

publikováno 27. 11. 2018 sekce: Vaše články
komentářů: 47
V současné době probíhá uzavírka křižovatky ulic Čechova-Šířava u Go Galerie - jedné z nejexponovanějších křižovatek v dopravně velmi vytíženém městě.
 

Informace pro čtenáře

Vložte článek, nebo inzerát.

Vložit nový článek Přidat nový inzerát
€ nákup 27,00 € prodej 27,85

reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Přerovský deník

 

Přerovské noviny - Informace

Redakci pište na email redakce@prerovskenoviny.eu
Pokud chcete informaci o inzerci na Novinách, pište na e-mail reklama@prerovskenoviny.eu

Přerov - Info region & Přerovské noviny.
Informační server okresu Přerov.

Kontaktujte nás


Přerovské noviny na facebooku

Navštivte také naše další portály

Odkazy