40. zasedání Zastupitelstva města Přerova

news img 40.

zasedání Zastupitelstva města Přerova,
které se bude konat v pondělí 25. června 2018, v 15.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. T.G.M. v Přerově
V Přerově dne 15.6.2018
PROGRAM:
BOD
NÁZEV NÁVRHU – TÉMA
1.
Zahájení, program
primátor
2.
Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů
2.1
Pověření k provádění kontroly hospodaření obchodních společností, jejichž jediným společníkem je statutární město Přerov
Ing. Mazochová
2.2
Výsledky kontrol provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva města Přerova
Ing. T.Dostal
2.2.1
Návrh na změnu jednacího řádu.
primátor
2.3
Informace o činnosti Rady města Přerova od 39. zasedání Zastupitelstva (dle § 99 zákona o obcích), informace z výborů
primátor
3.
Majetkoprávní záležitosti
3.1.1
Záměr statutárního města Přerov - úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerov - pozemků p.č. 6749/1, p.č. 6749/2, p.č. 6749/3, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1269, příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/4, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1273, příslušná k části obce Přerov I-Město, p.č. 6749/5, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1268, příslušná k části obce Přerov I-Město, vše v k.ú. Přerov
p. Košutek
3.1.2
Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerov- využití předkupního práva k pozemku p.č. 4951/30 v k.ú. Přerov
p. Košutek
3.1.3
Záměr statutárního města Přerova - směna nemovitých věcí - pozemků p.č. st. 538, p.č. st. 539, p.č. st. 540, p.č. 30/22, p.č. 216/6, p.č. 216/9, p.č. 216/20, p.č. 216/24, p.č. 216/25, p.č. 216/31, p.č. 216/32, p.č. 216/33, p.č. 216/40, p.č. 236/1, p.č. 236/2, p.č. 236/4, p.č. 236/5, p.č. 237, p.č. 238/2, p.č. 238/4, p.č. 238/6, p.č. 238/11, p.č. 238/16, p.č. 238/17, p.č. 238/26, p.č. 238/28, p.č. 238/29, p.č. 238/32, p.č. 238/36, p.č. 239/1, p.č. 239/3, p.č. 357/1, p.č. 360/3, p.č. 360/4, p.č. 368/4, p.č. 520/2 a p.č. 656 všechny v k.ú. Předmostí za část pozemku p.č. 1040 v k.ú. Újezdec u Přerova.
p. Košutek
3.2.1
Úplatný převod pozemku p.č. 6505/36 v k.ú. Přerov z vlastnictví statutárního města Přerova
p. Košutek
3.2.2
Převod nemovité věci ve vlastnictví statutárního města Přerov - nebytové jednotky č. 2630/101 jiný nebytový prostor v budově bytový dům č.p. 2629, č.p. 2630, příslušné k části obce Přerov-Město, na pozemku p.č. 2487/4 v k.ú. Přerov (Optiky 3)
p. Košutek
3.2.3
Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – podílu id. ½ pozemku p.č. 3675 v k.ú. Přerov
p. Košutek
3.2.4
Převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerov - pozemku p.č. 5003 a části pozemku p.č. 328 oba v k.ú. Přerov.
p. Košutek
2
3.3.1
Úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova - spoluvlastnických podílů pozemků p.č. 7166/116, p.č. 7166/136 p.č. 7166/48, p.č. 7166/93 vše v k.ú. Přerov
p. Košutek
3.4.1
Směna nemovitých věcí - pozemků p.č. 207/1, p.č. 208/1, části p.č. 2155/1 v majetku statutárního města Přerov za pozemky p.č. 204/4, p.č. 234/4, p.č. 4969/5 a část pozemku p.č. 2167/7 v majetku PSS Přerovská stavební a.s., Přerov, vše v k.ú. Přerov
p. Košutek
3.6.1
Zřízení práva stavby k pozemkům p.č. 3343/1, p.č. 3344/3, p.č. 3344/4, p.č. 3345/2, p.č. 3345/14, p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov – prodloužení lhůty provedení stavby – dodatek č.1
p. Košutek
3.7.1
Žádost o sepsání splátkového kalendáře
Ing. Měřínský
3.7.2
Upuštění od vymáhání pohledávky za panem T. Š. z důvodu nedobytnosti a její převod na podrozvahu
Ing. Měřínský
4.
Finanční záležitosti
4.1
Rozpočtové opatření č. 10, 11 a 12
Ing. Měřínský
4.2
Informace o hospodaření společností s majetkovou účastí města
Ing. Měřínský
5.
Příprava a realizace investic, dotacee a veřejné zakázky
5.1
Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora 2018 až 2020“ - schválení smlouvy o společnosti pro centralizované zadání
Ing. Měřínský
5.2
Ozvučení zimního stadionu v Přerově
Ing. Měřínský
6.
Školské záležitosti
6.1
Žádost o poskytnutí individuální dotace – Tělovýchovná jednota Sokol Čekyně, z.s.
Bc. Navrátil
6.2
Žádost o poskytnutí individuální dotace – NIGHT BIRDS - INLINE HOCKEY CLUB PŘEROV z.s.
Bc. Navrátil
6.3
Předfinancování projektu ZŠ Svisle
Bc. Navrátil
6.4
Žádost o poskytnutí individuální dotace – TK PRECHEZA Přerov z.s.
Bc. Navrátil
6.5
Plán rozvoje sportu statutárního města Přerova 2018 - 2019
Bc. Navrátil
7.
Různé
7.1
Zpracování urbanistické studie rozvoje místní části Dluhonice
Ing. Tužín
7.2
Návrh na vydání obecně závazné vyhlášky č. .../2018, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2017, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2018
primátor
7.3
Návrh na pojmenování ulic v Přerově, částech Přerov I-Město, Přerov VI-Újezdec, Přerov VII-Čekyně
primátor
7.4
Vodovody a kanalizace Přerov, a. s. - návrh Dohody o spolupráci při přípravě a realizaci stavby Kanalizace a ČOV Čekyně, Penčice – I. etapa v rámci projektu „ČOV a kanalizace Čekyně, Dolní Újezd, Lhotka“
primátor
8.
Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu
primátor
9.
Závěr zasedání
primátor
Mgr. Vladimír Puchalský
primátor statutárního města Přerova

 

Fotogalerie

 
 
Vloženo: 21. 06. 2018       Kategorie: Vaše články   Autor: redakce

Přidat příspěvek:

Jméno nebo přezdívka:

Titulek:

Text příspěvku:


 • RE:šifra

  To nikdo neřekne. Je to podle dětské hlášky "Heč já něco vím ale nepovím!"

  reagovatKarel Strnad2018-07-02 18:32:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • šifra

  kdo to je K.Ch.?

  reagovatneznalý2018-07-02 13:28:49

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Da zdrávstvujet Koňsky Chrup!

  K. Ch. na radnici chce a udela proto vsechno. Bude Burese velebit, Vranovi a Mazochove pritakavat na vsechno a pak po volbach nastane ficak. Urednici treste se..

  reagovatJj2018-07-02 12:12:31

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Da zdrávstvujet Koňsky Chrup!

  Urrrááá

  reagovatRanní pozdravení obdivovateli chrupu a programovému2018-07-02 07:51:57

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Konečně víme, kdo je slušný člověk. Je to No. Navíc má přístup do Babišova trezoru.

  reagovatobjektivně2018-06-30 18:00:35

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Včera bylo včera a dnes je dnes

  místo mozku koblihu. Vystrč raději hlavu z Aňácké prdele ty zoufalče bez páteře a názoru.

  reagovatTy máš objektivně2018-06-30 16:43:15

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Ty objektivni blbe z ANO

  Seznam byl pro formu a takove blbce naivni jako jsi ty. Jednim dechem nasledoval dopis, kterym byl Poche popren a odstrelen aby se mohlo vyhovet staremu jesitnemu pdezidentovi. Aby Babisovi schvalil jeho vladu a blbeckovi ohebnemu Hamackovi dovolil ji do kolaborace s ANO. Nechutne praktiky politiky Babise. To mi nikdo nevymluvi a ani dalsim slusnym lidem. Jeho Capak je nemlich to samo. Lez!!! Akcie nikdy neopustily jeho trezor a kecy o vlastnictvi jeho dospelych deti je pohadka pro deti. Toz tak asi.

  reagovatNo2018-06-30 13:04:52

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Včera bylo včera a dnes je dnes

  Jaká lež? Se ptali, kolik předložil seznamů. Jeden. Co tě zas žere, kavárno?

  reagovatobjektivně2018-06-30 11:34:13

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Včera bylo včera a dnes je dnes

  Úřad vlády v pátek zveřejnil dokumenty, které premiér Andrej Babiš (ANO) poslal prezidentovi v souvislosti se jmenováním ministrů nového kabinetu. Z materiálů vyplývá, že navrhl jmenování Miroslava Pocheho ministrem zahraničí, ale v následně odeslaném dopise prezidentovi sdělil, že navrhuje, aby resort mohl vést předseda ČSSD Jan Hamáček. Ještě nedávno však všechny ujišťoval, že navrhl pouze Pocheho, tak jak bylo dohodnuto s ČSSD.

  reagovatDalší lež Babiše2018-06-29 15:52:48

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Přiznání k podvodu?

  Jasny ucelovy podvod s prevode a neprevodem firmy. Dalsi je ze Mala na nepotrebne VŠ opsala diplomku a to je furt neco. Do politiky lezou je zkurvene neschopne a charakterove pokrivene svine. Prominte, slusne to rici nejde.

  reagovatTak tak2018-06-29 13:03:39

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Přiznání k podvodu?

  Imoba vrátila dotaci 50 milionů na Čapí hnízdo.

  reagovatANO2018-06-29 10:36:49

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:ko celé vaše ANO v Přerově

  tleskám.znalec poměrů. palec nahoru

  reagovatAnička2018-06-29 09:33:26

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • to není testosteron, ale 50 tis na výplatu.

  reagovatxxl2018-06-29 09:15:42

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Pořád tady

  věříte Mazochové, ale na zastupitelstvu nikdy nebyla vidět ani slyšet tak, že jí moc neznám , a myslým si že nejsem sama!

  reagovatGABČA2018-06-29 07:52:46

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Souhlasím s tou knajpou. Ale pít pod obraz, potom usnout venku na lavičce nebo dokonce b..t na ulici. Byli někteří dříve kritizována za špatné chování na veřejnosti, potom ti samí dělají stejné věci. Jsme sklamáni, že s novým vedením města, k žádané změně nedošlo. V nemkterých věcech je to horší. Mazochová může být slušná, ale je jich na ni moc. Bude nepohodlná a dopadne jako Košta. Pamatujte si to nebo Wágnerová. Testosteron je sviňa.

  reagovatPro rur ještě jednou2018-06-28 17:55:29

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:

  A pokud jsme u toho moku, rad bych se v Prerove dockal toho jak je to napr. v okolnich statech bezne, ze lidi jdou v knajpe pozdravit sveho politika, prohodi par slov i slusne pokritizuji udelaji si tu fotecku na instragramek a v Prerove !? IMPOSSIBLE !

  reagovatWhistleblover2018-06-28 17:03:31

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:není všechno špatně

  Pane Zilvare, kdyz se Mazochova zakrouzkuje a bude vlak dopredu tak chvost nic nezmuze, verim ji a jako prerovska patriotka do toho pujde, verim, pokud by ji nekdo nemistne tlacil tak by odesla a pro ANO by to byla vice jak konecna. A s temi fotbalisty jste slapl vedle. Skola a pozemky jsou mestska a castecne Ol.kraje. Fotbaliste z toho neuvidi ani korunu naopak budou muset penize hledat na udrzbu.vsak se to dela pro deti a obcany blizkeho sidliste jako sluzba verejnosi, zajdete se vycurat na WC na fotbalovy stadion a zvedne se Vam kufr. Jsem rad ze az prijedou holandsti drizebni fotbaliste z Cuijku tak si pujdou nejdrive zaplavat na bazen a spoji to s potrebou jinak po navsteve by bylo pobdruzbe. Je to tam hnus radni velebnosti !!!

  reagovatWhistleblover2018-06-28 16:56:38

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tak

  to bylo. Kosta zahral uzitecneho idiota ambicioznimu Oklestkovi. Tady by to bylo podobne. Lhar Merinsky uz se vidi primatorem a Mazochova mu ma prinest hlasy. Slaboch a submisivni zlatomladeznik jen kouli ocima a je stastny v anonymnim parlamentu. Lidi rozum do hrsti. Darebaku uz jsme tu meli dost...

  reagovatJj2018-06-28 15:41:42

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Moc dobře víte, že Košta oslavoval úspěch. Byla to jeho soukromá věc. Není a nebyl to žádný alkoholik. Potvrzuji, že to byla jen záminka jak se ho zbavit. Městští policisté by mohli vyprávět jak někteří vedoucí představitelé města umí bumbat. Něco by se možná i našlo na záznamech s kamerového systému.

  reagovatPro rur2018-06-28 15:35:17

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • není všechno špatně

  Zilvare, není to pravda. Mazochová nemusí být špatná, ale musím souhlasit s níže uvedenými nicky, že ty kdo je okolo ní, to všechno hatí. Také si dovedu představit tým Mazochová, Zácha, Pospíšilík, Rašťák. Ale Mazochovou Měřínský nepustí před sebe, Vrána na žádný post nepůjde, stačí mu tantiémy z Tepla a mít to pod kontrolou. Navrátil by rád náměstkem zůstal a bude se znovu tlačit nahoru, nejlépe před ni. Takže je to z bláta do louže. Lepší ANO nevolit, vítězem voleb by měl být někdo jiný a Mazochovou si vytáhnout do koalice. Podívejte se na zastupitelstvo. Vrána dělá kšefty pro své podporovatele. Pro Přerovskou stavební společnost protlačil pozemek kousek od centra města. Před tím 16mil na hřiště na Kopaninách, pro Přerovské fotbalisty, vše pod pokrývkou opravy školního hřiště.

  reagovatRE: zilvar2018-06-28 13:50:54

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Souhlasím s úředníkem se vším. Problém u Mazochové je v jejím okolí, hodně lidí bude volit ANO án blok, proto volit Mazochovou je volit i ANO jako celek, proto ne.

  reagovatkkk2018-06-28 13:08:25

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Zde na tomto plátku

  nikdo nikdy nebude pochválen. Protože přispěvatelé už takoví jsou. Ale mnohdy pravdu mají. V posledním zastupitelstvu se do doskuze přihlásili tajkoví, kteří byly prosti al budou hlasovat pro. Takové je netřeba volit. Ale jak poznat koho? Líbí se mi Passinger. Volí tak jak před tí řekne.

  reagovatzilvar2018-06-28 11:31:44

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Paní Mazochová by byla dobrá volba. Ale pokud bude doopravdy na kandidátce osoba zmíněna pod předchozím příspěvkem, nemohu volit ano a ani dát křížek paní Mazochové. Škodí jim to.

  reagovato2018-06-28 11:25:20

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:ko celé vaše ANO v Přerově

  Kdo viděl Koštu v přímém přenosu v televizi, ožralého, tak ať se nediví, že ho vyrazili. Havlíčková odešla ze zdravotních důvodů, nikdo ji nevyhazoval. Ing Mazochová se jeví jako slušný člověk. Jsme schopni jí volit, pokud slíbí, že minulá radní společnost je pasé. A že nevezme sebou Galovou. Myslíme, že v Přerově je více slušných a pracovitých lidí! Je z čeho vybírat a kandidátky to odhalí. Vrána bude mít těžké spaní!

  reagovatrur2018-06-28 11:16:13

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:máš orgazmus lidé

  Žeby se ozval programový ředitel?

  reagovatnevolič parazitů2018-06-28 11:11:16

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:ko celé vaše ANO v Přerově

  Problém Přerova a jeho stran je ten, že nemá odborníky současné politicky angažované. Byl bych pro, aby si vítez odborník, v našem případě Mazochová co všechny své spolustraníky skrz zakroužkování nechá za sebou vvdlouhém závěsu, mohla sestavit svuj tým a s tím pracovat. Bohužel máte PRAVDU, že její spolustraníci fundovaní odborníci zdaleka nejsou a derou se k funkci a přes ni k moci za každou cenu. Díky za Váš příspěvek a pteferenční kroužek pro Mazochovou, však ona se rozjede že se Přerov v tom kladném slova smyslu nepřestane divit. A Přerov přece potřbuje radikálni očistu tak ji pojdme udėlat společne shora. Mě řadového občana nestraníka bude zajímat jeji předvolební prohlášenī a budu se jí první ptát, koho si do týmu na radnici přizve, v tom se poodkryje její charakter (good manner) jestli setrva na vlne stranickeho achievementu nebo se mu postavi ! Souhlasíte ?

  reagovatWhistleblover2018-06-28 10:48:06

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • ko celé vaše ANO v Přerově

  Dopadne to tak, jak s paní Wagnerovou - Havlíčkovou. ODS ji tehdá nastrčila dopředu a půl roku po volbách ji zlikvidovala, to samé po krajských volbách jste v ANO zlikvidovali Koštu, nahradili ho poslušným Oklešťkem, tvrdili jste že Košta chlastá. Podívejte se jak si do nosu dává Košutek. Je náměstkem celé 4 roky. Když je třeba, záminka se vždycky najde. Moc dobře víte, proč tam Mazochovou dáváte, ostatní jsou už provaření, tak jak to bylo u ODS. Máte obavu o výsledek, 4 roky vašeho fungování s SPP jsou tristní. Vystavíte její mordu na billboardu. Zas budete dělat z lidí blbce. Ještě dovětek. V ANO jste o Košutkovi věděli od začátku. Mohli jste ji místo něho dát už před 2 roky. Veřejnost by to ocenila. ale ono to nešlo. Možná by i chtěla, ale nepustili jste ji, potřebujete, aby byla čistá. Ukázalo by se jak na tom opravdu je.

  reagovatúředník2018-06-28 09:31:33

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Mazochová head, to ani náhodou. To je hodná tetina, bohužel. Příkladem může být poslední zastupitelstvo.

  reagovatobčan2018-06-28 09:18:42

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Mazochová to je jen vějička, podívejte se, kdo je okolo. Před ní je jednička Měřínský lídr, ona je dvojka, trojka Vrána, čtverka Navrátil, potom Lichnovský, Galová, atd. Bohužel Mazochová je ve vleku mužů okolo ní, nechají ji jít tak daleko, jak chtějí oni. Nikdy ji nepustí na primátora ani jinam. Mocenský pakt je jasný a tvrdý. Nedělejte si iluze.

  reagovatLenka2018-06-28 09:10:44

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • máš orgazmus lidé

  Už se ti ulevilo blbečku ? Ty když napíšeš Haluza, tak máš orgazmus ? Jak dopadne SPD a ostatní politické strany je jen na nás voličích, občanech města. Vaše dobré rady budou mnohým úplně u .... jedno.

  reagovatvolič2018-06-28 07:46:30

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Jedině Mazochová

  Asi ano ale rozhodně bez Tria Galová, Meříňský, Košutek

  reagovat442018-06-28 07:24:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Jedině Mazochová

  Zdání často klame. Stejné to měla Merkelová a Thatcherová a kam to dotáhly ! Její profesionální vyjednávani s konsorciemi zahraničních bank o mnohamiliardových půjčkách v duchu " však my zrovna za tu vaši banku nemusíme kopat" je u bankéřů pověstné , to možná Zácha může ukopat v Kozlovicích a Rašťak ani nemluvě, znovu opakuji, buďme rádi, že Přerovu prozatím neukázala záda a důvéru by měla jednoznačnė dostat. Spojení Mazochová head a námestníci Zácha ci Raštàk si dovedu představit a pod její tvrdou " thatcherovskou " rukou by to fungovalo.

  reagovatWhistleblover2018-06-28 06:23:55

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • ja myslim ze jedine CSSD

  i bez Lajtocha tu mame v teto strane spoustu odborniku jako treba Skladal ...to je hvezda velkeho kalibru, k neme Rastak a spol....mozna vychcany Poche se pristehuje do Prerova kdyz mu tu date korytko.

  reagovata2018-06-28 00:01:28

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • těcch 80%

  je HALUZA zase HALUZA a zaseHALUZA SPD!

  reagovatlidé2018-06-27 16:44:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Lidé

  Nemáte pravdu. jsou tady různí čtenáři a voliči. A všichni se shodují na jednom. SpP s HotJohnem a Piráty + většina ANO Košutek, opravdu podprůměrný odborník na cokoliv, Měřínský-všechoschopný kariérista společně Galovou do přerovské a jiné politiky nepatří. Mazochová by byla dobrou primátorkou. otázkou je, jak by podléhala vlivům ostatních z ANO a okolí!

  reagovatlidé proti tomuto názoru2018-06-27 15:50:56

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Lidé

  Uvědomujete si lidi, že více než 80% lidí, co zde přispívá patří k SPD nebo ČSSD? Tomu nasvědčuje většina příspevků a nebo komentářů.. Tím pádem nějaké tipy o tom jak dopadnou volby němají smysl, jak řekl "Kuzma"..

  reagovatLidé2018-06-27 14:46:52

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tu

  Zenskou nema pro jeji vlastnosti rad nikdo. Dela ze sebe chytrou ale charakterove to je velmi velka mrcha jdouci pres mrtvoly za svou ambici. A jak uz tady zaznelo o spolupraci s Lajtochovci a jejiho muze byvaleho ODS vedela vse!!!! A ted dela ctnostnou. Nene to by nevylo dobre ani pro mesto ani pro lidi v urade. Nene!!!

  reagovatPresne2018-06-27 13:53:49

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:

  Ty dva prispevky jako reakce na Galovou jsou presne. Opravdu se vtira a na druhe strane pomlouva. Jiz dlouho a i v predeslych dobach. Spatna volba Mazochova s naseptavajici Galovou. Mazochova ekonomiku a sama. To umi dobre.

  reagovatAle Kuzmo2018-06-27 13:34:44

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Obecně vaše preference zavádějí členstvím v některé z politických stran. Je to spíš vaše přání než realita. Jestli bude kandidovat 12 politických subjektů, bude vše jinak.

  reagovatKuzma2018-06-27 11:13:16

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Jedině

  Chrlí moudra a za zády ji pomlouvá. I ostatní.

  reagovatOt.2018-06-27 10:49:07

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Jedině

  Dosti ovlivnitelná žena. To by nesměla kandidovat Galová, která do ní údajně chrlí ta svoje moudra. Takový člověk, který by poslouchal lži a poskytoval jim prostor, nemůže být primátorem. Tím by mohl být Zácha. Umí se v politice pohybovat. Dává prostor všem stranám politického spektra ale drží si svoji linii. Galová se určitě ozve, že je zmiňována a dehonestována v textu. Určitě už shání právníky, čemuž je zapotřebí se pousmát! Jen ať tak učiní. Uvidíme, kdo z koho!

  reagovat)!(2018-06-27 10:17:50

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Jedině

  To urcite ne. Jeste manazersky slabsi nez Vrana a hodna. Ale pak jsou otevrene dvere pro ambiciozni K. Ch. a to teprve bude mazec. Merinsky k lopate a Mazochova ekonomicky namestek dobra volba ale primator musi byt jinej typ cloveka. Rastak asi i jo nebo Zacha.

  reagovatJoo2018-06-27 07:42:23

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Jedině "iron merkel lady" Mazochová

  Pokud chce mít Přerov schopného primátora po všech stránkach tak jedině "železná merkel lady" Hana Mazochová.

  reagovatWhistleblover2018-06-27 05:48:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Toho

  koho?

  reagovat?2018-06-26 22:00:17

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Toho

  Prolhaneho arogantniho slizskeho noka fakt ne. Ten kdo videl a slysel 40 zastupitelstev s tim lharem s nim ani nemusel jednat a musi byt jasno, ze takoveho cloveka opravdu do verejne funkce musi zasadne odmitnout.

  reagovatTak2018-06-26 21:58:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • ČSSD se zbavila Lajtocha a Zatloukala, tak proč ne? Proč jste plivali na ČSSD? Kvůli těm dvěma. Ti už jsou pryč, ČSSD v Přerově je nechce. Není důvod ČSSD nevolit. Udělali toho pro Přerov rozhodně víc, než ta současná banda. Vy vážně chcete Měřínského za primátora? Toho ulhaného baziliška? Nebyl by lepší slušný a zkušený Rašťák? Já říkám, že Rašťák by byl lepší primátor. A jako má konkurenci? Měřínského? Horkého? Vy byste chtěli toho pomatence Hotdžona za primátora? Neúspěšného rádobyarchitekta, který jenom přihrává kšefty kámošům a vymýšlí městské soutěže, které pak sám vyhrává?

  reagovatsouhlas2018-06-26 20:55:12

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • ODS nikdy vice. Ta banda nam jiz ukazala co umi.

  Jedine CSSD.

  reagovatNe2018-06-26 20:38:08

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:RE:tipujme komunalni volby !!

  ANO NE !

  reagovat!2018-06-26 19:31:12

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:tipujme komunalni volby !!

  ODS, ANO, KSČM

  reagovatTak nějak...2018-06-26 19:25:59

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Levicový voliči-

  Co uděláme s vrahy M. Horákové? Já bych je dal na řeznické háky. A co ty bolševickej zmrde?

  reagovatPepíček2018-06-26 16:26:05

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:tipujme komunalni volby !!

  1) ANO 2) SpPP 3) těsně ODS 4) těsně SPD 4) KSČM/ČSSD

  reagovatTipovačka2018-06-26 15:21:05

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Arogantní Hot John

  Po své rodině?

  reagovatDotaz2018-06-26 15:00:30

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Všimli jste si, jak hlasoval slizký náměstek?

  Slizký nok hlasoval proti Vránovi, který ostře kritizoval návrh HotJohna! To, že má Puchalský strach, je opodstatněné. Hloubková kontrola hospodaření na magistrátu ukáže mnohé. Jak se přijímali noví pracovníci, za co se utrácelo v rámci nekonečných studií, bude se propírat cyklověž. Po horkém podzimu, kdy ANO nemá šanci a SpP s Piráty zapadnou, se otevírají dveře těm, co opravdu v městě chtějí udělat pořádek.

  reagovatdobře se dívejte2018-06-26 13:28:15

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Snížení počtu zastupitelů nemohl být nápad z hlavy Hot Johna, to spíš filuta primátor. Možná, že zakáže před komunálkama reklamu v centru Přerova, no možná i spívat. Ze by proti akce Lajtoch?

  reagovatXXL2018-06-26 11:54:24

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tenisový klub nepatří Babišovi, tak tu nepleťte pojmy z dojmy. Babiš toho v Přerově sponzoruje minimum. Proti Přerovskému Pivovaru je to velmi slabé.

  reagovatKuzma2018-06-26 11:50:59

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Dotace pro TK Precheza

  Lidi neblbněte, aby Babiš platil vlastně svůj tenisovému klubu, kde to žijete. Dnes musí šetřit prachy na zaplacení evropských dotací na čapák. Tohle může existovat jenov ve velkém bordelu zvaném Přerov.

  reagovatúsměvné nebo k pláči2018-06-26 11:03:18

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Arogantní Hot John

  To zase byla ukázka společenské úrovně, co Hot John. To máš po své rodině? No geny nezměníš.

  reagovatto zase bylo2018-06-26 10:16:57

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Dotace pro TK Precheza

  Nazvat důstojným zázemím pro tenisty sklad na brambory? To i hala kterou staví EMOS za městem vypadá líp než tato hrůza v obytné zóně města. Největšího architekta města zajímá financování haly ale jak ta hala vypadá je mu u prdele. Akdyž to nevyjde s tenisem, tak tam může Babiš uskladnit titanovou bělobu.A ani nemusí používat plachty na vozech. Tady mu to jistě projde.

  reagovat2018-06-25 21:26:44

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Dotace pro TK Precheza

  Proč tento klub sponzoruje město a ne vlastník Prechezy miliardář Andrej Babiš ??????

  reagovatNespokojený občan2018-06-25 20:53:27

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:cigánský baron Kohout

  Byvala guma, ktere za flakani v Armě platime vysluhu. To je svet!!!

  reagovatA jeste2018-06-25 20:10:41

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • cigánský baron Kohout

  opět nezklamal. Na ZM do roztrhání těla bránil nenahraditelnou práci (podle většiny přerovanů každodenní flákání) svých borců APK, podpořenou srdceryvným děkovným dopisem jeho romské obdivovatelky. Jejich zevlování u mašinky obhajoval pracovní dobou, což pro znalé věci znamená, že žádnou nemají. To je opravdu hnus, jak leze tento všeznalý průměrný ajťák cigánům do řiti.

  reagovatSamozvaný2018-06-25 19:52:14

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • 1) SPD 2) ANO 3) KSCM

  4) ODS 5) SpP 6) CSSD..............prerovskou koalici pak vytvori SPD + ANO

  reagovata ja2018-06-25 19:07:38

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Provokace proti panu premiérovi.

  Rád bych věděl, kdo organizoval tu provokaci u Strojaře proti panu premiérovi. Já si myslím, že za tím stojí ti tak zvaní političtí vězni v čele se slavným válečným veteránem 3odboje, který nikdy neexistoval. Byla to jen závažná trestná činost které se dnes říká terorismus. Nezdá se vám, že tady v Přerově máme nějak moc těch bojovníků proti komunismu? Jak je možné, že lidi co spáchali závažné zločiny dostávají nějaké ocenění za nějaký odboj, který byl ve skutečnosti jen trestnou čiností.

  reagovattaké levicový volič.2018-06-25 08:58:34

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • hlavně

  už nikdy to co tu bylo niní arogantní Pucholský , uslintaný Měřinský a jejich podrž tašky!

  reagovatasi tak2018-06-25 07:17:39

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • tak

  Můj tip- 1-ROI, 2-SPP, 3-ANO

  reagovatTAK TÁK2018-06-24 23:12:14

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • komunálky budou o lidech

  1) ODS 2) ČSSD 3)ANO 4) KSČM 5)Prosperita 6) SpPP 7) Ok. Přerovské ANO patří sice do smetiště, ale lidé jim něco hodí.

  reagovattak2018-06-24 22:39:51

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • tipujme komunalni volby !!

  Muj Tip : 1) ANO 2) SPD 3) SpPP 4) KSCM 5) ODS

  reagovattak j2018-06-24 22:02:48

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • paráda

  V Husově ulici se konečně kope podchod pro bílé lidi,aby se dostali bezpečně do Tesca a do strojíren přímo z nádraží a neobtěžovaly je černé Heleniny opice.

  reagovatPepíček2018-06-24 18:11:03

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • tak pan Lajtoch urcite nejste

  ten takovy hovado jako vy neni !

  reagovatno2018-06-24 16:32:24

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:pane Skladal vy jste ale opravdu neslusny clovek

  Nejsem Skladal ani sprostak. Hovada jste vy co jste to kurvili 4 roky na radnici. Lhari a supaci.

  reagovatjo2018-06-24 15:54:51

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • pane Skladal vy jste ale opravdu neslusny clovek

  stydte se

  reagovatno2018-06-24 15:17:27

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:RE:Viva Puchna, ANO, SPP, Nezávislí, Prosperita

  Pomalovat urcite ale hovnama.

  reagovatjo2018-06-24 10:44:47

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • RE:Viva Puchna, ANO, SPP, Nezávislí, Prosperita

  Přerovští radní opravdu potřebují pomalovat ksichty!

  reagovatArtaban2018-06-24 09:06:45

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Viva Puchna, ANO, SPP, Nezávislí, Prosperita

  Puchna navrhne městské vyznamenání ANO, SPP, Nezávislým a Prosperita za vzájemnou kolaboraci. Koňský chrup uspořádá s Netopilovou kulturní vložku. Netopilová pomaluje Strojař ksichty přerovských radních. V osmém patře podobiznu Puchny jako Che Geuvary. Bude to pěkné zastupičstvo!

  reagovatslyšel jsem, že2018-06-24 07:57:13

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


 • Tak

  Přerovským kočkodanům ani vody!

  reagovatTAK TÁK2018-06-23 19:26:37

  Jméno nebo přezdívka:

  Titulek:

  Text příspěvku:


Další články - Články z Přerova, Přerov, PřerovskoPrumyslové zony Olomouce na úkor Přerova

publikováno 27. 06. 2018 sekce: Vaše články
komentářů: 51
Zajímalo by mě, kteří členové ANO ,ODS,ČSSD KDU atd.

Chraňte se ochranářů.

publikováno 26. 06. 2018 sekce: Vaše články
komentářů: 14

Chraňte se ochranářů.

Miroslav Poche, jako eso ČSSD na ministerstvo?

publikováno 25. 06. 2018 sekce: Vaše články
komentářů: 15
Miroslav Poche, jako eso ČSSD na ministerstvo?

Povolební sebereflexe ČSSD žádná a ještě se nám její politici cpou do médií, kde naše hnutí SPD poučují a nálepkují? A co jejich hlavní předvolební programový bod „Antibabiš“? Za příslib ministerských koryt bod Antibabiš skončil v propadlišti dějin.

Přerovští socani nechtějí Jiřího Lajtocha.

publikováno 21. 06. 2018 sekce: Vaše články
komentářů: 38
Přerovský exprimátor Lajtoch sní o návratu na radnici, ČSSD ho ale odmítla.

Již zítra těšíte se? Guru všech šmejdů, vysavač kapes (dotací), díky vo(lič)ům vítěz voleb, stbák Bureš bude slibovat v našem městě.

publikováno 19. 06. 2018 sekce: Vaše články
komentářů: 35
Premiér Babiš zamíří do Přerova, jednat bude o zóně v Bochoři i hotelu Strojař

Premiér Andrej Babiš a členové vlády navštíví ve středu 20.
 

Informace pro čtenáře

Vložte článek, nebo inzerát.

Vložit nový článek Přidat nový inzerát
€ nákup 27,00 € prodej 27,85

reklama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anketa

Přerovský deník

 

Přerovské noviny - Informace

Redakci pište na email redakce@prerovskenoviny.eu
Pokud chcete informaci o inzerci na Novinách, pište na e-mail reklama@prerovskenoviny.eu

Přerov - Info region & Přerovské noviny.
Informační server okresu Přerov.

Kontaktujte nás


Přerovské noviny na facebooku

Navštivte také naše další portály

Odkazy